lørdag 7. mars 2009

1.Problemet

De fleste av oss har det vel bra
som barn jevnt over.
Men så kommer denne overgangen fra barn til voksen
gjennom pubertet og disse åra
Og det er vel de mest sårbare i et liv
Mest utslagsgivende for mange år
og kanskje hele det voksne liv
Og som mange andre fine mennesker
kan livet da fort bli ødelagt
slik også med meg
Fra en helt perfekt og trygg barndom
med en for meg helt trygg og perfekt fysisk og psykisk kropp
setter livet inn sine første bekjempende støt i 15årsalderen
rett etter komfirmasjonen
Først med flytting mot et negativt miljø
og påvirkning som endte i et kraftig
nådestøt overfall og nesebensbrudd mot mitt
som beskreve for meg perfekte utseende og ytre
Dette var da det første av mange utfall mot min nese
Som ser ut som livet hadde blinka ut som min sjebne.
Som tenåring
med da også den noe forfengelige og personligheten
jeg er fødd med
kan man forstå hva slags innvirkning
dette kan få mot selvtillit og da alt
På regionssykehuset i trondheim ble nesen skyvd på plass igjen
sånn noenlunde.
Der jeg fikk med meg et brev der det stod at
om jeg fikk problem med nesen senere i livet
måtte jeg bare komme igjen.
Fikk aldri den fine nesen min igjen
Fikk en forhøyet neserygg med andre linjer
og konturer og klarte aldri noen gang
og akseptere dette
Følelsene mot dette ødela alt i livet
resten av tenåra og langt inn i voksen alder
Der jeg gikk og slet med problemet alene
Turde aldri å snakke om det
Ingen kunne da plages med slikt og forstå en slik bagatell liksom
Først tidlig i 20åra
ymta jeg frampå ved enkelte lege sykehusbesøk
men ingen oppfattet og greip tak i
Og da jeg selv var svært seint utviklet
bevistmessig og mye sjenert og tilbakeholden
ble det til at jeg levde med dette lille problemet
som hadde så store konsekvenser for livskvaliteten og utfoldelsen
spesielt mot sjølfølelsen i de sårbare tenåra
og mot bla relasjoner til alt og alle
Hadde jo dette men følelsene var ikke med
var hele tiden rastløs og slo meg aldri til ro
Fant aldri tilfredstillelse i noe
Søkte etter noe hele tiden men fant det selvsagt ikke
Visste jo hele tiden hva jeg plagdes med
Så alle mediaskapninger i dette landet
som driv sin kamp mot plastisk kirurgi
og skaperverket mot kvar enkelt pasient
og menneskes rett til selv å vite og bestemme hva det plages med
Det er poenget
Alltid utifra pasientens premisser og ikke utifra andre menneskers
journalisters legers og helsepersonells sjukdom
Slik var situasjonen
der denne min situasjon tilslutt måtte bli anna
Der jeg tilslutt for nå å gjøre det helt klart for omverden
at dette virkelig var et problem for meg og at jeg no måtte få hjelp
Der jeg rispet meg i håndleddet
ringte fra oslo til min mor og for første gang
opnet meg og la fram for henne mitt store lile problem
Via no bedriftslegen på Nebb Skøyen ble jeg sykemeldt
der no mine foreldre tok kontakt med sykehuset trondheim
som hadde operert den gangen
og henviste da til dette deres brev som beskreve
Der no mine foreldre blir bedd om å ta kontakt med det lokale sykehus
der vi bodde og det var da Namsos
Og at hvis vi gjekk gjennom psykiatrisk avd
ville det gå mye fortere å få time og hjelp ved ØreNeseHals der
Slik skulle det da ikke gå
der alle oss brae ungdommer mennesker og jesuser
på denne måten grusomt blir lurt inn i psykiatrien
for min del 30 år med overgrep og røv mot livet
med sitt syk feil og usannt

2.Hjelpen


Sommeren 1982 vart for meg et tidsskille
Fra å gå stilltiende stort sett gjennom hele pubertet
og mye av tjueåra
og ha det trasig med dette mitt problem som beskreve
Bruker aldri ordet kompleks mere
Som jeg før brukte og som sammen med
tusenvis av andre ord med negativ betydning
som overgriperne i helsevesnet kvervulerer rundt
med sine negative vrangframstillinger,
som de tillegger da kvar enkelt pasient og offer
Så disse ordene må man være ytterst forsiktig med
om man forsøker få hjelp
Bruk enkle ord som bare problem
og som ikke kan vries og kvervuleres hit og dit

Nå kom som sagt noe annet
der jeg etter mange års bal
tilslutt tørr å opne dette mitt lille store problem
for omverden

I 1982 dro jeg iallefall hjem der vi gjorde som ble bedt om
Henvendte til psykiatrisk avd
som igjen da henvendte seg til øre nese hals namsos sykehus
Og fikk time og følte meg svært utilpass mot denne timen
Ville de forstå osv hjelp
Hadde jo litt erfaring fra tidligere om lite forståelse
av et sånnt problem
Etterkvart ble jeg sittende
Tiden for timen hadde forlengst gått ut
og pasient etter pasient forsvann
helt til jeg ble sittende alene
Da det endelig kom noen så ble de overrasket
at det enda satt noen igjen
Og etter enda lenger sittende der alene
kom det etterkvart to motvillige eldre gubber som kaller seg leger
Og etter et lite raskt titt
---nei måtte være glad for den nesen jeg hadde---ferdig og ut .
For meg virket dette som evneveike mennesker
og som no videre dro meg inn i
Tilbud om opphold på psykiatrisk avd der
som jeg motvillig tok imot i den tro om at de tilslutt ville forstå
Det var jo liksom dette jeg plagdes med
Og resten er disses journal og sykdom

Etter tre mnd slår jeg meg faktisk til ro på denne avdelingen
tilpassningdyktig og tolmodig som jeg er
Og hele tiden forsøker å få innpass til disse "legene"
som i sine overgrep ikke hjelper meg med problemet
men snarere går imot som de sa til meg
Dette var selvsagt starten
som skulle narre meg inn i en lang hjernevaskende
kamp med disse
Samtidig starter en av pleierne et forhold til meg
Ber meg hjem osv litt sex osv
Fikk låne bilen hennes
som kuliminerte for disse med oss to på Østersundstur
med påfølgende brudd når vi kommer hjem
Og utifra dette jeg slet med og utifra at jeg no måtte være på denne
avdelinger etterpå med denne og disse
og no et helt annet frastøtende mønster fra disse etter dette bruddet
så klarte disse i overgrepet og presse meg ut av avdelingen
jeg nå trives på i håpet om hjelp

Der de i alle år etterpå bruker samme metode
for å holde meg inni dette ødeleggende spillet som de senere kallte det
Inni sin grusomme feilbehandling av meg og mitt problem
gjorde de det også lettvint og trivelig for meg slik at jeg hele tiden
søkte tilbake i en ellers mildt sagt vanskelig situasjon
Slik pågår i fire år før jeg kommer meg utav

Dette var starten og deres grunnlag for overgrep
gjennom år framover

3.Sykehus- trygd


Etter år med forsøk på juridisk bistand mot
blir jeg tilslutt tvunget til å søke økonomisk
bistand av ett eller annet slag med
begrunnelse hvorfor
Innlevert til Steinkjer trygdekontor som fullfører
overgrepet
Som resulterer i
et liv som uføretrygdet med tvangmajavatn 28-8-89

Søknad om øk.støtte/uføretrygd

Mitt problem dreide seg om et kompleks og problem
jeg hele tiden har lidt under
etter en skade og vanskene for å få hjelp for dette
utifra en feilbehandling
Da et slikt problem lett lot seg korrigere
fikk jeg beskjed om å gå gjennom en psykiater
for lettere å få hjelp
Men da jeg endelig tok mot til meg og søkte hjelp
ble dette for meg svært hemmende problemet
tatt for vrangforestillinger
Etter en time ved øre/nese/hals avd ved Namdal sykehus
i 1982 etter henvisning
fra en sosionom og psyk avd ved samme sykehus
ble hele problemet avfeid
og fikk beskjed om å vere glad i den nesen jeg hadde
som da dette problemet var
Det var ingen stor korrigering
men den uakseptable litt skjeve og høge neseryggen
jeg hadde fått etter disse skadene
klarte jeg aldri å godta
og som skapte et mindreverdighetskompleks og trasige
følelser
For andre virker vel et slikt problem som en bagatell
derfor var det vanskelig nok å søke hjelp
Hadde også før forsøkt å nevne dette problemet
ved andre legebesøk
men det ble liksom aldri helt tatt på alvor
Hadde også et brev fra sykehuset
som behandlet skaden den gangen
etter henvendelse fra mine foreldre ett år etter
om å møte for evt behandling
men det ble aldri til at jeg møtte opp
Ved skaden i 1973 fikk jeg også beskjed om
at hvis jeg senere fikk problem
skulle jeg bare komme igjen

Det ble til at jeg levde med dette problemet
men da jeg i 1978 fikk nok en forskyvning på samme sted
ble denne enda mere uakseptable neseformen
som skapte disse følelsene og vanskene
et mere betydelig problem
Og som gjorde at jeg i 1982 endelig søkte hjelp for dette

Fikk min mor til å henvende seg til sykehuset
som opererte den gangen
men vedkommende lege var forlengst sluttet
Kunne bare henvende meg til sykehuset
som jeg da hørte til under
Og etter en time ved ØNH avd
og etter to timer til en sosionom
fikk jeg istedet tilbud om å legge meg inn ved dennes
psyk avd
En slik behandling og avvisning hadde store konsekvenser
utifra hvor mye dette problemet egentlig hemmet meg
og som jeg hadde plagdes med så lenge

Og tok tilslutt imot tilbudet
og la meg inn ved denne psyk avd Namdal sykehus
Da jeg helt trodde at jeg før eller siden
ville få hjelp for dette problemet
som var det eneste jeg plagdes med og søkte hjelp for
Klarte ikke å forestille meg noe annet
Selv om jeg ikke plagdes slik med nervene
blir jeg på denne avdelingen
Itillegg til disse stadige bekjempende og ødeleggende
samtalene med legene
blir også satt på tablettene Largatil
som fører til mareritt og grusomme drømmetilstander

Etterhvert fikk en slik ødeleggende feilbehandling
store konsekvenser
med uttallige innleggelser på psyk avd Namdal
og senere Innhered sykehus etter att jeg flytter
og etter stadige kuttinger i håndleddet
under alkoholpåvirkning
Som etterhvert ble oftere og et symtom og resultat
av denne feilbehandlingen
Der mitt problem hele tiden ble benektet og feilframstillt
Ble på en måte avhengig av en slik destruktivitet
utifra at sykehuset slik blir den eneste
som kan gi meg hjelp og forståelse for dette problemet

Hele tiden blir feilbehandlingen med deres diagnoser
som de helt fra starten av forsøker lure på meg
bla skjult bak tabletter og sykehusopphold
Var så naiv og trodde
at jeg før eller siden ville få hjelp for dette problemet
som var det eneste jeg plagdes med

Etterhvert klarte jeg ikke å komme ut av
denne destruktive sirkelen denne feibehandlingen førte til
Søkte stadig tilbake og ble utskrevet
Det eneste jeg etterhvert tenker på
er å søke meg tilbake igjen ved å kutte meg i håndleddet
under alkoholpåvirkning
Da jeg ville ut av denne situasjonen
dette førte meg inn i.
Visste jo hele tiden hvor galt alt var
og dette etterhvert ødeleggnde forholdet og spillet
mellom meg og sykehuset
der mitt problem og da hele min situasjon
slik blir feilframstilt
Trodde jo ikke at dette ble gjort bevisst
men at disse ikke forstod
og at jeg før eller senere ville få hjelp
for det jeg plagdes med
Ved Namdal sykehus der denne feilbehandlingen begynte
var det da ingen overlege

Ble etter nesten ett år utifra en slik feilbehandling
sendt til Østmarka sykehus i Trondheim med politi
etter en alvolig
kutting i handleddet for å få rett hjelp
Der ble jeg i en uke da jeg ikke var slik
og ikke plagdes med nervene,
selv om jeg ved Namdal sykehus ble behandlet for
paranoide vrangforestillinger omkring min nese
Også opplysninger fra en resept og ett apotek
omkring 300 Largatiltabletter
viser også denne massive feilbehandlingen
mitt problem fikk i starten og senere
Selv om sykehuset etterpå
feilframstiler meg med en helt annn diagnose
der det bla blir vedlagt et brev skrevet av meg
der jeg skulle skrive mine plager
etter først å få beskjed om helt å sjå bort ifra mitt problem
Dette var jo vrangforestilling
og som jeg nesten ikke fikk lov å snakke om

Fikk også etterhvert sosiale problem
Måtte også tidlig si opp mitt arbeid ved Nebb i Oslo
Ble mye avhengig av mine foreldre
som en konsekvens av denne feilbehandlingen
og som sykehus og journalen nå legger all skyld på
som årsak til mitt forsvar og handlinger
og en slik diagnose som jeg nå blir framstillt med
Utifra en slik vanskelig situasjon
som det etterhvert kunne se ut som
ble mitt problem og min hjelp mot dette
gjort til noe usannsylig
Men dette var det eneste jeg plagdes med
og søkte hjelp for

Fikk sydd inn antabus i juni 1986
Ikke fordi jeg er alkoholiker
som ifølge sykehusjournalen
Gikk ikke på fylla som jeg hele tiden blir feilframstillt
Nyter alkohol for å klare å søke meg tilbake til sykehuset
med kuttinger i håndleddet
En protest og for å få hjelp for mitt problem
og den feilbehandlingen og hva den førte til
Antabus var det som skulle til
og som gjorde at jeg klarte å komme ut av
denne vonde sirkelen og tankene omkring dette

Forstod etterhvert at jeg aldri der
ville få hjelp for dette problemet
Da også legen i denne tiden en Breckne Nilsen
oppsøkte meg hjemme tre ganger iløpet av kort tid
og prøver å få meg tilbake
ved å framstille hvor fint alt var blitt på avd
og bla ny ungdomsavd ved sykehuset osv
Og den andre gangen ville han ha meg til
å ta ablettene Trilafon
Senere i journalen er tablettene Largatil
og marerittene utav disse
byttet ut med tablettene Trilafon
som jeg aldri har fått
men som senere skal bli deres våpen sprøyte og tvang
På sin måte klarte også legn å gjøre meg oppmerksom på
att antabusen var gått ut
Hadde blitt fortald at den satt i ett år
og det var jeg innstillt og trodde på

Begynte no å forstå at sykehuset
ikke hadde til hensikt å hjelpe meg med mitt problem
og at de å ikke klart å skjule alt bak
tabletter og sykehusopphold
Under disse hjemmebesøkene
ville også legen ha meg som dagpasient
om jeg skulle søke arbeid
Det ante meg også litt hvorfor jeg var den eneste pasienten
som hadde en ordning liksom
fast plass og kunne komme og gå når jeg ville
slik kom jeg vanskeligere ut av dette
Dette ble jo også bukt mot meg av enkelte pleiere
Hvor fint jeg hadde det
og at det var ingen som liksom hadde det så fint og greit
som meg osv.
Samtidig ble jeg tilbudt
og fikk ny lege stadig for å få ny tillit og nytt håp
og som gjorde at jeg ble i dette i lang tid

I tiden etter dette
fikk jeg beskjed om å ringe legen og sykehuset hver mnd
for å få sykemlding
for å få utbetalt attf.trygd

Utifra disse samtalene
og et brev jeg fikk
der jeg ville ha en utgreiing om min situasjon
blir jeg nå fullt klar over hvor feilaktig
alt nå framstilles

Utifra dette fikk jeg adressen til Norsk pasientforening
via trygdekontoret
og skrev et brev om hjelp i nov 1986
Gjennom disse og deres advokat
får jeg tilsendt journalene fra Namdal og Innherred sykehus
som jeg returnerer med mine kommentarer
En forferdelig opplevelse
Den første feilframstiller alt med diagnosen Nevrosa Depressiva
og den andre journalen fra Innherred sykehus
feiframstiller alt med diagnosen Karakter Neurose
med paranoide vrangforestillinger
og at jeg hadde erklært sykehuset som fiende
Til tross for at jeg hele tiden etterpå
måtte ringe sykehuset for å få
sykmelding og attføring

Slik forsetter de feilbehandlingen etterpå
utifra en slik destruktiv vrangframstilling
og alle vanskene dette fører med seg
I et forsøk på å dekke over alles ansvar
og denne massive feilbehandlingen
som nesten tok livet av meg
Da jeg aldri har hatt
eller har symtom på noen slik lidelse og ikke er slik
Begge journalene feilframstiller alt med disse diagnosene
der både min personlige og seksuelle karakter
slik blir fordreid
Diagnosene bygger også på
helt forskjellige personligheter og familieforhold
Også min seksuelle karakter blir feilframstillt
for også å legge det til grunn som årsak
etter at jeg flytter hjemmefra
Alt dette
sammen med at jeg også framstilles med alkoholproblem
og som alkoholiker
for å dekke over feilbehandlingen av meg og mitt problem
og konsekvensene dette får
Da journalene består av en slik omfattende feilframstilling
har det liten hensikt å skrive om alt dette
Hver setning og hendelse blir bare feilframstillt
for å framstille meg med en slik diagnose og da personlighet
Med bla ord som
avvisende spontan stressa urolig agressiv fientlig
skjelvenhet uro irritabel
frustrert trassig anspent osv osv
Som de senere har byttet ut med
helt andre diagnoser og fine ord
Og via en 20 årsperiode etterpå i disses overgrep
med bla 100 vis av brev med disse fire verba
alvorlig kronisk sinnslidelse
psykose
ingen sykdomsinnsikt
og fungerer stabilt ved medikasjon
og lagt disse i min postkasse dagen før alle helger og høgtider
Der dette har vært det grunnleggende traumatiske for meg
det må jeg innrømme mot alt og alle andre overgrep

Det er så vanskelig å forstå at dette lar seg gjøre
når min "lidelse" hele tiden
liksom var denne "vrangforestillingen" med nesen
og som slik hele tiden ble feilbehandlet
Mot slutten blir jeg også innkallt
til en ny ass overleg ved Innh.sykehus
det vanlige dagen før helga
bare for å benekte og fortelle meg
at jeg aldri hadde hatt problem med nesen som han sa
De psykiske belastningene av dette var store
Samtidig blir no alt etterpå feilframstillt
og som skaper enda større vansker
og som jeg senere utifra en manglende hjelp
ikke forståt lar seg gjøre og får fortsette
da dette og alt forlengst er bevist
Jeg er beviset
Der hele problemstillingen etterpå
i sykehusjournalene omkring mitt problem,
er snudd på hode
der det er sykehuset som har villet hjelpe
og jeg hadde nektet
For utifra denne diagnosen
skal jeg liksom ikke klare å beskrive mine plager
som det også står i journalen
og at legen hjelper meg med å sette ord på disse
Selv om jeg i 1984 skrev et brev til kontrollkommisjonen
omkring denne feilbehandlingen av meg og mitt problem
og som beviser hele denne feilframstillingen
utifra en slik feilaktig diagnose
der jeg og hele min situasjon
slik blir feilframstillt
Der også mitt problem feilframstilles
i uttallige ord og formuleringer
Alt dette blir slik feilframstilt
utifra en slik diagnose
som da mine foreldre skal være årsak til
og som da også skal være årsak til min selvmutilerende adferd
for å protestere uten å vere klar over hva
som det står i journalen
Utifra denne feilbehandlingen og konsekvensene
med bla disse sosiale problemene som også etterhvert oppstod
der forholda hjemme også ble mye vanskelig
forsøker jeg å komme ut av situsjonn
og protestere med samme reakjsonsmønster
Kuttinger i håndleddet under alkoholpåvirkning
og som da mine foreldre skal være årsak til.
Mange ganger blir jeg heller ikke innlagt ved disse reaksjonene
Ble da presset til å dra hjem til mine foreldre
der det etterhvert blir vanskeligere
Forhold som nå blir lagt til grunn som årsak
Men alt dette var jo konsekvenser
av denne feilbehandlingen jeg og mitt problem fikk

På samme måte utifra den samme feilaktige diagnosen
blir mitt forhold til en jente også helt feilaktig framstilt
Dette forholdet blir så lagt til grunn for
mine reakjsoner og problem
etter at jeg klarte å skaffe meg et sted å bo
og flyttet hjemmefra
Selv om jeg har vært sammen med uttallige jenter før
var dette forholdet noe nytt for meg
Bla står det i journalen at min gode form
var et vendepunkt etter den sterke emosjonelle reakjonen
med henne
og at forholdet forandret seg
fra et seksualangstproblem til et kameratslig forhold
Selv om jeg hadde et normalt forhold til henne da
og har det enda
står det i sykehusjournalen at forholdet
- en betydelig belastning - tok ett endelig farvel med henne osv

Det ble etterhvert mange innleggelser
da jeg på en måte ble avhengig av en slik feilbehandling
for å få hjelp for mitt problem
Jeg har jo store og normale forutsetninger
om jeg fikk hjelp til dette problemet
som skapte mine vansker
I journalen står det også at jeg hadde nektet psykoterapi
Men jeg var jo med på alt i dette ødeleggende spillet
som en ny ass overlege Sexton kalte det
som for meg var å få hjelp for dette hemmende problemet
og problemene og følelsene det skapte
Uttalige ganger kuttet jeg meg i handleddet
under alkoholpåvirkning for å forsøke oppnå hjelp
både før og etter at jeg oppsøkte sykehuset
Forstod ikke da at de aldri hadde til hensikt å hjelpe
Mange ganger kom jeg heller ikke inn
Ble kastet i fyllearrestn flere ganger med åpne sår
Også bevisstløs etter store blodtap
Sykehusjournalene beskriver ingenting
slik situasjonen egentlig var
Utifra denne feiframstillingen i journalene
skal jeg liksom være innlagt
bli utskrevet og etter ei stund bli dårlig igjen
De forsøker lage et psykiatrisk mønster utav det
Derfor er også halvparten av alle innleggelsene utelatt
Det lages liksom en regelmessighet ut av det hele
Men slik var det ikke
Selv om jeg for omgivelsene var innlagt på paragraf
og framstilt slik
kunne jeg for det meste gå når jeg ville
bare for å søke meg tilbake samme dag eller noen dager etter
Forstår ikke hvordan jeg klarte det
men det eneste jeg tenkte på var å nyte alkohol
for å klare å kutte meg i handleddet for å forsøke igjen
og få hjelp for mitt problem
Som skapte så store vansker for meg da og i hele tenåra
Trodde jo hele tiden sykehuset ikke forstod

Skrev brev til kontrollkommisjonen i 1984
omkring mitt problem og denne feilbehandlingen
Men vedkommende i kontrollkommisjonen
hadde gjort seg opp sykehusets og legens mening
lenge før han snakker med meg
og ingen av de andre fikk heller ingen mulighet
til å komme med innvendinger
selv om dette ble forsøkt
Dette var et psykisk og mentalt problem
så lenge jeg kutter meg slik i handleddet
Men dette var jo et symtom på denne feilbehandlingen
og slik kom jeg aldri utav dette og denne situasjonen
Også mitt brev til kontrollkommisjonen
beviser sykehusets feiframstilling
der jeg liksom skal ha paranoide vrangforestillinger
omkring min nese som det står
Og uttallige feilframstillinger omkring mitt problem
med formuleringer som
--store komplekser pga nesa hvor inngrepet skal utføres--
Mitt brev til kontrollkommisjonen beviser
hvordan sykehuset feilframstiller alt slik
og at jeg liksom heller ikke kan anngi hva jeg vil ha gjort
med nesa i ord som det også står

Etter at jeg nå søker hjelp mot
er nå sykehuset enig i mitt problem
Slik forsøker de å fremme både mitt fysiske problem
og en psykisk diagnose
Selv om jeg ikke er slik
og aldri har hatt symtom på en slik diagnose

Var også i kontakt med en psykiater Vogt Thingstad
ved Regionsykehuset i Trondheim i denne tiden
og hun kunne ikke forstå hvorfor
jeg ikke hadde og fikk hjelp for dette problemet
Det var jo dette som var mitt problem
og hun forstod dette
og skulle gjøre alt for at jeg skulle få hjelp
Og fikk jeg ikke hjelp et sted
var det bare å forsøke en annen som hun sa
Men etter denne timen og en ny samtale
gjør også hun helt helomvending
Så lenge jeg kuttet meg i håndleddet
var dette problemet et mentalt og psykisk problem
Dette hadde jo blitt et symtom og konsekvens av
denne feilbhandlingen jeg møtte overalt
Og som skaper et stadig vanskeligere tilvære
med stadige nye skader i håndleddet for å få rett hjelp
og komme utav dette
Da jeg hadde den oppfatning at sykehuset
nå var den eneste som kunne gi hjelp mot dette

Og alt dette blir no etterpå feilframstillt av sykehuset
etter at jeg kommer meg utav og gjennom år etterpå
ved egen hjelp
forsøker finne meg selv igjen
der alle nå er enige i mitt problem
pluss at jeg blir forsøkt pålura en psykiatrisk diagnose
Slikt er vanskelig å forstå
samtidig som man for ettertid
må leve med alle vanskene
en slik forferdelig feiframstilling skaper
uten å få nødvendig hjelp mot

Samtidig blir disse vrangframstillingene
med sykehuset som fiende
skapt utifra sykehusjournalens siste innleggelse
men som i virkeligheten var den nest siste
I sykehusjournalen står det
at jeg forlot avdelingen 29-6-86
og siden har de ikke hørt fra meg
Selv om jeg fikk og har en resept fra min siste innleggelse
da avd tok sommerferie den 10-7-86
og som er en av mange innleggelser sykehuset utelukker
for å feilframstille alt med en slik diagnose
og for å få til sitt psykiatriske mønster

Under en samtale med avd. overlege i slutten av 1984
der begge mine foreldre var tilstede
blir det sagt at kanskje hadde de likevel tatt feil
Disse skulle no skrive til rikshospitalet i Oslo
der vedkommnde overlege
før hadde jobbet og hadde gode kontakter

I løpet av denne tiden
utifra en slik destruktiv feilbehandling
fikk jeg også store sosiale problem
Skapte også vansker mellom meg og min familie
og gjorde det ettehvert vanskelig å bo der
Da jeg heller aldri fikk hjelp til bolig
ble jeg tilslutt tvunget til å bo i min bil
Og utifra en slik feilbehandling og hva den førte til
ble tilværelsen svært vanskelig
Slik blir jeg framstilt som det store problemet
med en slik diagnose
og en som ikke fungerer og klarer å ta vare på seg selv
slik også i sykehusets brev til rikshospitalet
selv om det senere i journalen
blir skapt en syndebukkrolle for meg hjemme
som da liksom skal være en av mange årsaker

Midt i denne vanskeligste tiden
utifra den verste feilbehandlingen
og like etter at jeg også hadde mistet førerkortet
fikk jeg time ved rikshospitalet
Hadde da fått bo i en forfallen campinghytte
og fikk utbetalt kr 20 om dagen fra sosialkontoret
og hadde hverken mat eller klær eller toalettsaker
Og var svært langt nede
Utifra denne situasjonen som vanskelig lar seg beskrive
klarte jeg ikke og hadde heller ingen hensikt
å møte ved min time ved Rikshospitalet
da det for meg hadde så stor betydning
Dette blir helt feilframstillt fra sykehuset

Fikk ny time ved rikshospitalet
med anna oppbekking
som resulterte i at jeg nå endelig skulle få behandling
for det jeg plagdes med

Like før hadde jeg som vanlig fått ny lege
ved denne psyk.avd
som på sin destruktive måte
med bla feilframstillinger og tillit om hverandre
og som gjorde at jeg etter operasjonen
ikke kom meg utav

Operasjonen gjør formen på nesen mere akseptabel
og problemene og følelsene dette skaper blir mye borte
Blir åpnere og tryggere både på meg selv og omgivelsene
Noe alle ser og kommenterer
Får jo nå rett behandling for det jeg plages med
Får beskjed ved Rikshospitalet
at jeg skulle vente ett år
før det endelige resultatet og kontroll

Ser etter ei tid
at denne uakseptable litt høge neseryggen
som skaper mine negative følelser og vansker
enda var til stede
Samtidig var det blitt unnlatt å hjelpe
med ett skjemmende arr
som gjorde dette problemet bare verre
Dette skjulte jeg med en spesiell dekkrem
som jeg vasket av hver dag med såpe
og som tilslutt førte til
at huden ble svært uttørret og rød
Skriver dette for å forklare
hvorfor jeg ikke kom meg ut av denne situasjonen da
Hadde gjort det
om jeg nå hadde fått fullverdig hjelp for dette problemet
som igjen var det eneste jeg plagdes med
Men istedet blir jeg dratt inn i
en enda verre feilbehandling
med bla en ny lege utifra en halveis hjelp for mitt problem
Før hadde det mere gått på
å feilframstille mitt problem og min situasjon
Nå blir problemet benektet
Blir innkallt til en ny ass overlege Sexton ved avdelingen
bare for å bli fortalt
at jeg aldri hadde hatt problem med nesen
Utifra at dette var mine vansker og plage
skapte hele denne planmessige
og helhetlige feilbehandlingn omkring meg og mitt problem
grusom stor destruktivitet
som hele tiden gikk ut over meg selv med disse stadige
kuttingene i håndleddet som et rop om hjelp
Da også de fleste jeg hadde et mere nært forhold til
etter operasjonen
sluttet ved avdelingen eller ble overflyttet
kom det også nye mennesker inn
Og som da liksom ikke såg forskjell på rett og galt
og resultatet av en slik rett behandling
Snakket lite med disse om mitt problem
og behandlingen jeg og problemet hele tiden får fra legene
og en del av pleierne
Jeg hadde nå liksom fått en opersjon
og forstod at jeg liksom ikke kunne kreve mere
For legene fortalde meg bla
at dette var et spill mellom meg og sykehuset
og at dette var kun for at jeg skulle få viljen min osv

Havnet nå i den samme situasjonen
utifra den samme hjernevaskende feilbehandlingen
utifra et forsatt problem
Og som jeg da ikke kom meg utav
Samtidig blir det i sykehusjournalen framstillt
at legen hadde spurd meg om å fjerne ett arr
men at jeg hadde nektet
Selv om det er neseformen
som skaper disse følelsene og vanskene
søkte jeg også hele tiden om å få fjernet dette arret
Dette viser jo også da at det var
og er mere å gjøre for å hjelpe mot dette problemet
I journalen står det også
at jeg har ringt Rikshospitalet og vedkommende lege der
flere ganger
Ringte dit en gang og fikk da en kontrolltime
i januar 1986
Fikk også da dekkt reisen av trygdekontoret
selv om nå blir gjort på en helt annen motarbeidende måte

Da vedkommende lege Bretteville
kom mot slutten av dagen der jeg tolmodig hadde sittet og ventet
var jo slik det også startet som beskreve
fikk jeg beskjed om
at det ikke ble tatt imot pasienter til konsultasjon på fredager
men fikk likevel komme inn.
Dette resulterte ikke til mere hjelp
Om å få behandlet også dette arret
ble det sagt at da ville jeg likevel få et nytt arr
så det hadde ingen hensikt
I sykehusjournalene fra Innherred sykehus står det
at jeg hadde nektet om å
fjerne dette arret etter forespørsel fra legen
og at også vedkommende lege ved Rikshospitalet
ikke kan svare på om det er mere å gjøre
før han har sett meg
Skal da liksom ikke ha vært til kontroll der
Det er vanskelig å forstå att dette lar seg gjøre
da det var jeg som hele tiden kjempet slik
for å få denne hjelpen som journalen etterpå tilskriver
legene.

Etter at jeg hadde sendt
alle papirene journalene og kommentarer
til pasientforeningens advokat Asbøll
etter henvisning fra Norsk Pasientforning
utifra min søknad dit
etter at disse først hadde fått fullmakt til å innhente journalen
begynte jeg etterhvert å bli mye løsrevet
fra alt dette feilaktige omkring meg og min situasjon
og hele denne feilbehandlingen
jeg nå hadde kommet meg ut av og bort fra

Søkte meg etter ei tid
inn ved en attføringsbedrift Innhered Produkter
og kanskje da få arbeid der
fram til juridisk hjelp mot dene feilframstillingn
en hjelp som også for ettertid fortsettende skal ødelegge livet
Etter at jeg etterhvert begynte å godta min nese
Hadde fått en ny krem som også hadde gjort
huden mye bedre og problemet mye mindre
Etter tre besøk på arbeidskontoret til en ny attføringskonsulent
i løpet av en måned
skulle denne ha sendt søknad ang et kurs
ved denne attføringsbedriften
og jeg skulle få svar
Men da dette uteble søkte jeg selv
og da hadde det ikke blitt sendt noen søknad derifra
Og samme dag jeg får beskjed om arbeid der
etter endt elektrokurs
får jeg brev fra sykehuset
No skulle disse søke uføretygd
da all annen hjelp før liksom ikke hadde ført fram
Utifra en feilframstilling
som også etterpå blir gjort omkring dette,
er det ikke jeg som plutslig søker arbeid
etter sykehusets utspill om uføretrygd
men omvendt

Jobbet ved denne bedriften i 8 måneder
Som hele tiden skaper en uholdbar situasjon
utifra dette feilaktige grunnlaget
disse ikke vil påpeke
Istedet forsøkes jeg skvises ut på forskjellige måter
og som slik tvinger meg tilslutt å slutte
Der jeg under hele oppholdet
forsøker å få disse til å påvise min situasjon slik den er
uten psykiske vansker
men et ressursterkt arbeidsfør normalt meneske
Istedet blir det også etterhvert
forsøkt provosert fram reakjsoner på forskjellige vis
og utifra alt skapes holdninger
Som setter sitt preg
selv om jeg hever meg mye over slikt
Arbeidet også hele tiden i en åpen og vanlig arbeidsplass
og ikke en vernet avd som det kan se ut som fra alle papirer
Og dette skal man liksom ikke påpeke
Istedet henviser vedtaket gjort av attføringsutvalget ved bedriften
bare til en jurisk instans
Og da jeg slik tilslutt blir presset til å slutte
fritar alle seg for ansvar i å påpeke
disse ødeleggende openlyse feil

Der denne bedriften henviser til en juridisk instans
etter først å skvise meg ut
og der en advokat etterpå henviser til ett attføringsopplegg igjen
og driv meg inn i en vanvittig og avhengig situasjon

der dette ble et skille for meg
istedet for å hjelpe meg inn i arbeid igjen
blir jeg her tvunget inn i et liv som ufør

Ved mitt opphold der
ble det også gjort et nytt vedtak med forandringen
attf. under medisinsk behandling til yrkesmessig attføring
selv om min situasjon hele tiden var og er den samme
og som gjør at jeg mister trygden og hele livsgrunnlaget
da jeg slutter utifra vanskene som ble skapet
Og som nå tvinger meg inn i en fortsettende destruktiv kamp
for å få utbetalt penger til livopphold

I januar 1988 søker jeg Norsk pasientforening
og disses advokat Asbøll
om også hjelp angående dette økonomiske
da de nå hadde fått tilsendt alle journaler
også fra denne attf.bedriften
og alle brev og papir med opplysninger
omkring denne beviselige feilbehandlingen
og feilframstillingen og alle vanskene utifra dette

Får en time hos dene advokaten tre mnd etter
Utifra vanskene som da er
ser jeg fram til denne timen og hjelp
Men dagen før denne timen
får jeg tilsendt et nytt brev
der timen var avlyst
Ny time var satt opp samme dag og en time før før jeg får brevet
Så den nye timen hadde da allerede vært
Og i brevet stod det at om denne timen ikke passet
skulle jeg kontakte vedkommende advokat
som var å treffe på et hotell
Dette var starten
på en slik også destruktiv behandling fra denne advokaten
som resulterte i en enorm psykisk påkjenning
med stadig ny brevskriving om hjelp
utifra et meningsløst press
og en vanskelig situasjon som da blir skapt

Etter dene avlyste timen fikk jeg ny time
Denne gangen en tlf.konferanse
som han kaller det
som også ble avlyst grunnet sykdom.
Fikk etter dette beskjed om å ringe vedkommende advokat
der jeg ble fortalt at dette økonomiske
hadde sammenheng med dette feilaktige fra sykehuset
og at dette måtte tas samlet
Noe jeg selvsagt vet og forstår
Etter at jeg fikk en ny telefonkonferanse
skulle det bli sendt et brev til sosialkontoret
på mitt hjemsted Verdal
der jeg måtte få utbetalt penger til livsopphold og husleie
utifra lov om sosial omsorg
og utifra dette feilaktige jeg søkte hjelp mot
og vanskene utifra dette
Istedet for nå å få den hjelpen utifra min situasjon
blir det hele tiden også fra soasialkontoret
nå presset utifra et feilaktig grunnlag med jevne mellomrom
bla med vedtak og vilkår lege/attføring for å få livsopphold
Der vilkåra noen ganger gjaldt og noen ganger ikke
alt ettersom hva jeg gjorde
og ytret til min familie for å få støtte der
Slik skaper de påny også vansker
mot meg ved hjelp av min familie
utifra en ellers negativ påvirkning
Og som sammen med vanskene i omgivelsene og der jeg bodde
skaper et meningsløst press
Og utifra at ingenting blir gjort for å gi juridisk hjelp
Der advokaten nå etter to år
legger skylden på manglende respons
fra en av hans kontakter overlege Reppesgaard i Trondheim
Etter nok en time hos denne advokaten den 3-6-88
der vedkommende får sosialkontorets vedtak
og et håndskrevet brev fra sosialkontorets saksbehandler
omkring dette vilkår attføring for å få hjelp
Skulle da sende et nytt brev til sosialkontoret
som resulterte i nytt vedtak med
vilkår attføring
Et vedtak som det ble sendt kopi av til denne advokaten
Senere får jeg brev fra denne
om at han ikke har fått disse dokumentene og
at jeg må sende disse om han skal gå videre med saken
Slik forsetter jeg å bli konfrontert med
en kontinuerlig destruktivitet utifra nå økonomisk avhegighet

Utifra dette siste vedtaket
med vilkår attføring for å få livsopphold
ble jeg tilslutt tvunget til å flytte midlertidig fra min bopel
utifra også de andre vanskene som blir skapt
Etter dette blir det da gjort et nytt vedtak
med vilkår hjelp at jeg måtte opholde meg i kommunen
Men det var jo derfor jeg måtte flytte på meg
at jeg ikke fikk hjelp.
Dette ble selvsagt helt feilfamstillt for min familie
Flyttet da tilbake til disse samme vanskene
Fikk no hjelp til livsopphold og husleie en kort stund
For igjen å få ny time
der den samme saksbehandleren fortsetter med
å presse med bla attføring
og at jeg liksom hadde rettigheter osv.
Noe jeg ikke har så lenge ingen tar ansvar
i å påpeke min situasjon slik den er
Ble jo presset ut av attføringen og fratatt min attføringsstønad
Og dette hadde sosialkontoret fått opplysninger om
og måtte no få stønad til livsopphold og
husleie fram til jeg fikk juridisk bistand
som attføringsbedriften også påpekte
Skrev under på en fjerde søknad som var likedan
Livsopphold og husleie som var 600 kroner for min hybel
fram til jeg fikk denne hjelpen
Og trodde nå at jeg ville få dette uten flere vansker
Da jeg møtte opp i januar 1989 fikk jeg livsopphold
men husleien ble ikke betalt
men skulle få en ny time hos denne saksbehandleren
selv om jeg nettopp
hadde hatt time og skrevet ny søknad
om å få dekkt disse to utgiftene
Da jeg nå ikke orket mere av denne destruktive problematikken
omkring disse to utgiftene
betalte jeg selv husleieregningen for januar
med livsoppholdpengne
da den forlengst skulle vere betalt
Husverten gikk jo også rundt og presset opp mot dette
Fikk etter dette et nytt vedtak
der jeg fikk livsopphold ut januar 1989
Som vilkår for ytterligere hjelp måtte jeg kontakte lege attføring
for å få avklart attføring eller arbeid.
Tiltross for alle opplysninger dokumentasjon
og det som blir og ble sagt også ved min time den 19-12-88
og helt i strid med denne søknaden som jeg måtte
skrive under på.
Utifra forrige gangs feilframstilling omkring et slikt vedtak
der et slikt vilkår ikke var noe å bry seg med
og at det var jeg som liksom laget problem av det
ved ikke å møte opp
så møtte jeg denne gangen opp som vanlig
For å få utbetalt livsopphold
som jeg er så avhngig av i min situasjon
Men denne gangen blir det først krevd nytt vedtak
og det var no greitt
Så blir jeg spurd om vilkårene i dette siste vedtaket er oppfyllt
og at det ikke ble gjort flere vedtak
før disse vilkårene ble oppfylt
Men jeg kunne godt få en ny time

Fikk etter dette min far
til å bli med til sosialkontoret for å få denne stønaden
til husleie og livsopphold som jeg også hadde krav på
Det som før var blitt sagt
om at det ikke ble gjort flere vedtak
om ikke vilkårene ble innfridd
blir nå benektet
Nå skulle jeg få skrive under en ny søknad
Og det var no greit bare jeg fikk penger til livsopphold
Etter en del venting kom det beskjed om
at jeg hadde fått ny saksbehandler
og som ikke kjente min sak
Etter enda en stund hadde ingen tid
og fikk deretter ny time 14 dager senere

I mellomtiden får jeg avtalt ny tlf time
til denne advokaten den 17-2-89
der jeg igjen la fram disse vanskene som skapes
utifra en slik manglende hjelp
utifra en slik beviselig feiframstilling fra sykehuset
noe også denne advokaten påpekte ved en timeavtale
Dette blir nå benektet
og skylder fortsatt på manglende respons
fra hans overlege Reppesgaard
og at denne er overlege og hadde mye å gjøre osv
Nå skulle han kontakte en annen kontakt han hadde
og jeg skulle få beskjed
Får no fra denne advokaten tilsendt
en kopi av nok et brev til dette sosialkontoret
angående manglende utbetaling
av mine sosiale trygdeytelser
og sosialkontorets behandling av denne saken iframtiden
og at jeg imellomtiden må få støtte til livsopphold
Men det er jo utbetaling av livsopphold
fram til juridisk hjelp jeg søker
Hjelp mot denne feilframstillingen
som bla hindrer meg i å søke arbeid liv og utfoldelse
Noe annet har jeg vel heller ikke krav på
da jeg ikke er slik og heller ikke har symtomer
på disse lidelsene
Istedet for å påvise min situasjon slik den er
blir også all hjelp liksom feilframstilt
utifra den samme feiframstillingen fra sykehuset.
Til tross for mine brev om hjelp utifra min situasjon
som også denne advokaten nå kjenner til
og som i tillegg har alle papirene
omkring dette beviselige feilaktige
og vanskene utifra

Tilslutt blir det presset fram en medisinsk vurdering
fra en lege Odd Storsæther på Østmarka i Trondheim
utifra en slik feilframstilling alle dekker over
Etter å ha returnert denne medisinske vurderingen
ventet jeg i to nye mnd
på en ny tlf konferanse den 9-6-89
som jeg først hadde fått brev om
Da han spurde om jeg var enig i denne medisinske vurderingen
som var utifra sykehusets feilframstillinger
og om jeg var enig i å søke økonomisk hjelp utifra denne
henviste jeg igjen til mitt brev
og til å gi juridisk bistand mot dette
som han no hadde alle papir og dokumenter omkring
Men jeg måtte ikke ta den tonen der
Nå skulle han om jeg ville få en time
til vedkommende person
som hadde skrevet denne medisinske vurderingen
og som han kjente godt og hadde hatt kontakt med lenge
som han sa
Eller å avslutte og sende mine papir tilbake som han og sa
Det var alternativet
Fortsette å bli dratt inn i eller avslutte
De skriver først en ny feilframstilling
som jeg blir konfrontert med
og etterpå skal jeg få ny time til vedkommende
Og drar meg stadig inn i ny brevskriving
omkring stadig nye feilframstillinger
Får no nytt brev fra denne advokaten
der han liksom redegjorde for disse
nye problemstillingene
som jeg allerede hadde svart på utifra denne medisinske redegjørelsen
Nå ba han meg igjen skrive nytt brev
om jeg var enig i bla å søke meg til et
attføringsinstitutt
og om jeg var enig i at han igjen skulle gjøre
en henvendelse via det lokale sosialkontor om økonomisk hjelp
utifra dette feilaktige grunnlaget
Skrev tilbake at jeg måtte få juridisk bistand
utifra min situasjon
mot dette beviselige feilaktige fra sykehuset
som alle og attføringen dekker over
Der de alle bare henviser til en juridisk instans
Etter denne tlf konferansen
og disse nye vanskene rundt denne vurderingen
skulle jeg nå få time til denne legen

Utifra en forsatt manglende og feil hjelp
kontakter jeg igjen Norsk Pasientforening om råd
da jeg hadde skrevet min søknad dit
og blitt henvist til denne deres advokaten
Får da opplyst at vedkommende advokat
har blandet sammen sin advokatpraksis og Norsk Pasientforening
Selv om min søknad og rekomanderte brev
var sendt til Norsk Pasientforening
Det eneste rådet jeg fikk var å finne meg en ny advokat
om jeg ikke var fornøyd.
Kunne også skrive en ny henvendelse dit om hjelp. Puuhh
Der disse no hadde fått ny adresse
og advokaten ville de ikke lenger ha noe med å gjøre
da han skal trenere saker for å få mere penger ut av systemet
som de sa
men som samtidig har store negative konsekvenser for meg
Etter denne samtalen med Norsk Pasientforening
og da jeg ikke mottok noen melding om time
til denne legen Odd Storsæther
ringer jeg nå vedkommende lege selv
Der jeg nå får time den 26-6-89 kl 19.30 på Østmarka sykehus
der han jobber
og der jeg hadde vært før som han sa
Svarte igjen at jeg var der i seks dager
og ble utskrevet da jeg ikke var slik
og ikke har symtom på noen slik lidelse

Og denne timen ble bare den samme destruktiviteten
der alt gikk på
at jeg skulle forklare og hva jeg ville gang på gang
utifra forstår ikke
og å bortforklare alt med stadige feilframstillinger
og at ingenting er bevist og galt liksom
Og gjentok stadig spørsmålene jeg allerede hadde besvart
En grusom opplevelse.
Da både min situasjon og denne feilbehandlingen
og feilframstillingen forlengst er belyst og bevist
må jeg enda etter 3 år forklare om og om igjen
mot dette bekjempende og manglende hjelp
Det er andre
som forlengst skulle blitt stillt til ansvar
for å svare for seg og forklare
Det er ikke jeg lenger som skal stå til ansvar
ovenfor slike som selv gjør seg skyldig i overgrep

Timen i Trondheim blir nå helt fordreid
i etterfølgende brev fra denne advokaten
Utifra nok en feilframstilling fra denne legen
får jeg også et nytt brev fra denne advokaten
som skriver at jeg skulle ha gitt utrykk for
at jeg ville skaffe meg ny advokat
og om dette var riktig og at han ville ha dette skriftlig
Og at min situasjon liksom
var et resultat av min håpløse og "sjuke" kamp for å få hjelp
Etter å ha besvart også dette brevet
der jeg igjen ber om juridisk bistand
som jeg har søkt og betalt for
istedet for stadige nye overgrep med stadige nye feilframstillinger.
Som ikke lenger er hensikt og kommentere
Henviser igjen bla til dette beviselige mitt brev til kontrollkommisjonen
som beskreve
mine 8 mnd ved attføringen som henviser til en juridisk instans

Etter noen uker får jeg nok et brev fra denne advokaten
Takker som før høfligst for svaret
men kunne ikke se at jeg hadde besvart hans
forrige brev
og at jeg nå måtte oppsøke ny lege for å søke uføretrygd
Utifra en slik manglende hjelp
må nå min situasjon påvises utifra denne
allerede påviste feilframstillingene
med diagnosene Nevrosa Depressiva
og Karakter Neurosa med paranoide vrangforestillinger
og at jeg har erklært sykehuset som fiende som det står
Slik at jeg kan få rett økonomisk hjelp
fram til juridisk behandling av dette
Eller da å søke uføretrygd utifra disse diagnosene
og vanskene dette skaper
slik at jeg iallefall kan få tilbake det økonomiske grunnlaget
for å overleve
Ber nå om at jeg må få hjelp til dette snarest mulig

trond fossum
c/o birger fossum
8683 majavatn

4.Symtomene


I sin vesentlighet og sykdom i
sin desperate bekjempende verden
Der de bruker psykiatrien til å bekjempe en stakkar
med en grusom vrangframstilling
av alle verb alle ytringer og handlinger
hele verden rundt
dette ene lille årsak og problem
som skal bekjempes


1 nevrosa depressiva
2 karakter neurose med paranoide vrangforestillinger
3 disardo personalitis typus schizoiders
4 paranoid psykose
5 Vedlegger og vektlegger et brev
skreve av meg der jeg skal beskrive mine plager.
Der jeg selvsagt først får beskjed
om helt å sjå bort ifra mitt problem
6 alkoholproblem
6 kroninsk alvorlig sinnslidelse
6 psykotiske gjennombrudd
6 Sykdomsinnsikten er som alltid helt fraværende
7 alkoholiker
8 Mine foreldre skal være årsak
til min selvmutilerende adferd for å protestere
uten å vere klar over hva
9 sexualangstproblem
10 min gode form var et vendepunkt
etter den sterke emosjonelle reaksjonen med henne
11 forholdet forandret seg fra et sexualangstproblem
til et kameratslig forhold
12 en betydelig belastning-tok et endelig farvel med henne osv osv
13 -etter min mening er det ikke mulig å påvise feilbehandling
som den eneste årsak til klientens plager(psyk)--
Blir så grusomt feil når jeg ikke har slike plager)
14 han har en karakternevrose og en personlighet av borderlinetype
med alkoholproblem og tentens til å skjære seg opp
15 -da han fikk høre min mening-forlot han kontoret osv osv
16 alvorlig kronisk sinnslidelse
17 psykisk ustabil
18 klar psykose
19 avvisende
20 mistenksom
21 tenkningsforstyrrelser
personlighetsavvik

forut for innleggelse hadde pasienten selvpåført seg fractur
av en ryggtagg på halsvirvel c 7
(dette var et av mange
grusomme overgrep fra visse personer ved dette
steinkjer politikammer da jeg
til slutt forsøkte å få hjelp der mot denne massive
feilbehandlingen .
Der disse møtte dette med enda verre
både psykisk og grusomme fysiske overgrep

-hyppige skifte i jobb
-angst
-kontrolltap
-mindreverdighetsfølelse22 vi har forsøkt å oppnå kontakt
men ikke lyktes
Det er da svært vanskelig å ivareta deres intresser
23 jeg kan ikke bidra hvis du ikke samarbeider
24 jeg har fått melding om
at De ikke har fulgt opp Deres medisinprogram
25dette bekymrer barnevernet
26--- mitt råd til Dem nå
ta kontakt med sykehuset
og gjennomføre deres medisinering og følge opp denne
etter behandlende leges anvisning----

Der samme advokat sammen med en annen fra samme firma
noen mnd tidligere
via politi og to psyk sykepleiere som først overfaller
heimen og sperrer meg inne på lukket avdeling noen dager
For så å slå til når jeg sårbar ble sluppet fri igjen
først med trussel om rettsak fra morfamilie
og tilslutt en finurlig forløsning press og overgrep
fra denne advokaten som slik tvinger meg
til å fraskrive meg omsorgen for min datter
mot da denne morfamilie
Og som vanlig da
med brevet sitt og sluttforløsning i min postkasse
med sitt alibi syk
og alle vrangframstillingene som alltid er sluttseansen
i etthvert overgrep
Og via fylkesnemd med også
sine feilframstillinger som
--de har inngått forlik--
Der denne morfamilien i alle år
kvart enkelt medlem med jevne mellomrom
med alle sine utfall og overgrep
der de bla har kjempet til seg
med alle andres hjelp
full kontroll styrelse og kontakt med og mot mine barn
og også forsøkt ødelagt mine barn med sitt usant og syk
på da min bekostning
Og utifra dette syk og usant
og alle disses store og små problem,
bevisst grusomt har drevet og driv
og innvolverer min datter for å oppnå fordeler og kontroll
Hele tiden på min bekostning
Der barnevernet igjen bruker dette og disse igjen
for å røve resten
Sammen er de dynamitt mot mitt liv.
Og mine barn
Der morens sammensatte sjukdomsbilde
som i alle år har vært et annet av disses mange alibi
som de bevisst har brukt og bruker
i overgrepa mot meg
og fremmet alt hennes syk også mot meg
og under samme kam.
Og som har vært barnevernets hovedknep i alle år
for å fjerne barna fra meg
Der mor og hennes familie og disses overgrep gjennom år
har vært ett av hovedgrunnlaget for
alle andre overgrep mot mitt liv og mine barn
Hele tiden på min bekostning

27 --kuttet ut arbeidet og gikk deretter på fylla---
28 nesetraumer
29 nektet psykoterapi
30 selvmordsforsøk
(der mine kuttinger i håndleddet
etterkvart ble mitt symtom protest og rop om hjelp
i den massive overgrep og feilbehandlingen
mot meg og mitt problem
31 ---dette var ett spill mellom meg og sykehuset---
driv overlegen mot meg
og at dette gjorde jeg kun for att jeg skulle få viljen min
32 --var et mentalt problem så lenge jeg kuttet meg--osv osv
33 --klarer ikke å angi hva jeg vil ha gjort med nesa i ord----
34---store komplekser pga nesa, hvor inngrepet skal utføres---
(legg merke til den grusomme finurlige ordvalget
med og mot sitt syk)
----legen hadde spurd meg om jeg ville fjerne ett arr på nesen
men jeg hadde nektet----(det var jo dette jeg søkte hjelp for)
35 ---en syndebukkrolle for meg hjemme
(et av alibiene for reakjonene under feilbehandlingen )
og har i alle år satt familien opp imot hverandre
også da som alibi og årsak
Der hele min øvrige familie etterkvart i disse åra
har blitt "forfremmet" i dette ,
i motsettning til da meg
og i sitt fastlåste lojale mønster og
holdninger med overgriper
drives da også disse mot meg og på min bekostning

Det er en ytring fra en av min familie
som tydelig gir til kjenne og sier enormt mye -hva-
om jeg forsøker kontakt eller ringe
----det er opp til deg selv
trur du noen kommer og hjelper deg da-------
Det virker som det er
også en av disse som til enhvertid
har som oppgave å drive griset mot meg ved en hver anledning
Har fjernet storparten også av denne kontakten i mitt liv
og ser ikke bort fra at resten forsvinn i nærstående framtid

36 tilbaketrukkenhet innadvendt isolasjon
37 forvrengt virkelighetsoppfatning
38 manglende innsikt i egen sykdom
(som har vært hovedsymtomet
til røver i mange år om jeg forsøker si noe)
eller bare---vi ser det ikke sånn---
39 innadvendt
(hele tiden selvsagt er alle røvers verb
den rake motsetningen av meg
for hele tiden få det verst mulig
hele tiden få mest mulig feil og utidig ut av alt)

40
5juni 01 kl11.15
en skapning ,"lege" trenger seg inn i mitt hjem
--sier han er sendt av kommunelegen
der det vel er barnevernet som har ytret-----sier han
men er liksom ikke sikker
hvorfor?
--de tror du er begynt å bli syk igjen--ytrer han videre
skal no finne ut om jeg er syk
---er barnevernet ute etter meg---
---hva har jeg blitt presset av----
---har vi problemer i familien----
---synes noen jeg er unormal der---
---er du mest inne---osv osv
Der han ytrer tilslutt
at han er beroliget og at han ikke finner noe som tilsier innleggelse
Og da slik de bruker
der de neste dag angriper dør og hjem
med "politi" og "sykepleiere" med brekkjern og sin walkie talkie
med hele nabolaget som tilskuere
med en av røverne som holder vakt mot bakdøra
for liksom å avskjære den fluktvegen
for denne flukttrengte forbryteren
som sammen med sin hund
står inni stua og opplever dette dramaet
som utspilles fra disse sinnsyke utenfor

Så går ferden til lukket avdeling
der da disse takker hverandre kameratslig for aksjonen
med da beskjed til meg at
---regningen for døra var det bare og sende til oss---
Og som regel er disse forløsningene alltid mot helger eller høgtider.
Slik også denne gang
Får et rom og etterkvart kommer
en ny skapning inn på mitt rom og kan ytre
at han kommer tilbake over helgen
og da skal han vite alle mine tanker.
Etterkvart overser man jo slike
men på det tidspunktet følte jeg stort ubehag med dette
Ble rett og slett liggende protestfullt lei meg i sengen
helt til mandagen kom
med hovedforløsningen til disse 4-5 hovedrøvere i dette overgrepet
No kommer først tre humrende skapninger
busende inn på rommet igjen
der jeg forsatt ligger i sengen
(kaller seg kontrollkommisjon)
Der den ene slenger ut
---er det du som kjører lastebil----
Skriver ingenting om det
men der lastebilbetydningen i disse årene,
har røverne grusomt finurlig brukt
i sine overgrepsvrier mot mitt liv,
etter att fosterheimsfaren til det yngste fosterheimsbarnet
plutselig døde i en lastebilulykke og i sin lastbil
Ikke bare lastebiler men også øvrige bla
sine syke og politibiler
I starten
før kvart slik overgrep mot heim tvangsinnleggelse fest
og forløsning, satte alltid naboen
sin sykebil på min oppmerkede parkplass noen dager før .
Eller fremmer sine andre opparbeide sykeeffekter
før det psykiatriske overfall og overgrep
Dette opparbeide som drives utifra disse deres konflikter
mot mitt liv
drives så kontinuerlig systematisk mot forskjellige
overgrepssteder
og situasjoner som røverne gjennom år systematisk
opparbeider
Også med mot rundt mitt hjem.
Slik fremmer no også (utifra en helhet jeg lite gir til kjenne) disse
inne på dette rommet på mitt sykehus slik det ble gjort.
Og utifra at jeg vet hva disse har gjort før og står for
og hva slag det er
blir jeg bare stilltiende liggende i sengen
---vil du ikke ha hjelp,nei da har vi ingenting her å gjøre---
ytret dette
før de humrende forlater rommet
Så kommer hovedrøver inn med en hjelper
der alt kuliminerer i tvang og sprøyte
Alle blir no rolig og jeg får dra hjem

Ett annet psykiatrisk overfall på samme viset
får jeg dra hjem samme dag
og det er med blandede følelser jeg nå skal
hente andreas i barnehagen
Idet jeg no skal hente andreas hjem
oppdager jeg en av overgriperne
i dette levanger barnevern
som no har rigga seg til i nærheten
og blir stående og overstyre mine handlinger
idet ho holder utkikk og står og snakker med "bestyreren"
Vel hjemme har no denne skapningen fulgt etter oss
og da vi skal sette oss ved bordet og spise vår middag
trenger denne seg inn i heimen
og iløpet av 15 minutter står ho ved
middagsbordet og forsøker
slik de har lært seg
med komentarer og holdninger og presse opp til motstand
Dette er faste symtom.
Går på stuen ser overalt omkring
og kommer tilbake og fotsetter med å forsøke presse til motstand
Som de kjempende klarer av og til
Slik også no der jeg til slutt ba ho komme uten dette psykiatriske overgrepet
og snakke med meg jevnbyrdig, et eller anna.
Dette var det hun hadde ventet på
-----vi lar det bli med det--
ytret ho før ho henvendte seg til andreas
med tre ganger -hadetbra.
Som disse også så finurlig har opparbeid
og systematisk har dreve i
sine overgrep og forløsninger mot mitt liv
Det verste tortur og forløsende var no foreløpig over

41 vanskelig å generalisere
42 sliten
43deprimert
(alt dette hadde det jo vært god grunn til
men det blir jo så alvorligt og meningsløst
når jeg ikke er og var slik -
det eneste de har klart etter iherdig innsats noen ganger
å få fram irritert og det er jo svært forløsende for disse )

-somatisk bekymring-

-en del av kroppen er forandret- ( Merk vrangframstillingen
og ordvalget som kun er deres og som de driv mot meg
utifra deres diagnose.)


44 lite flink til å prate og gi forklaringer rettlede
45 liten toleranse og evne
46 usikker
47 flere bekymringsmeldinger(stadig nye fine overgrep og ord)
48 mangeårig psykiatrisk sykehistorie
49 psykotiske tilstand
50 symtomfattig
51 hallusinasjoner
52 han vil profittere på medisinering,hvorfor han tvangsbehandles
53 svekket omsorgsevne
54 han benekter at han er syk
55 han kan ikke forstå at barna kan se han er syk
56 slapp og trett
57 uten nettverk og bistand ( hva skal man si)
58 begrensninger med å vere en aktiv og stimulerende rolle.
59 barnas helse og utvikling kan bli alvorlig skadd
60 Overfallene på min heim via dette politi alltid på verste tidspunkt,
på bla barnas gebursdager osv altid for å få mest mulig forløsning
og tortur utav .Det er det ,alt hele tida dreier seg om
61 ambivalent
62 frustrert trassig
63 sint agressiv fiendtlig
64 har erklært sykehuset som fiende
65 uten medisin--ustabil forverring
med medisin---snill og omsorgsfull far
66 issolert tilbaketrukket (det er jo det overgriper forsøker
oppnå )
67 passiv initiativløs
68 tok ikke telefonen
69 besvarte ikke brev
70 nektet noen å komme inn i sitt hjem
71 pratet ikke med barna
72 beskjeden sosial kontakt (som disse slik samtidig forsøker røve)
73 ga ikke barna opplevelser
74 alvorlig mangel i kontakt og trygghet
75 tvil om far i tvangsmedisinert tilstand vil ta initiativ gi informasjon
og beskytte gutten på arenaer i livet
76 usikker og ambivalent ovenfor komplekse problemstillinger
77 liten tolleranse for å oppleve økende krav til mellom-
menneskelig kontaktevne
78 frustrasjon medfører at han trekker seg tilbake
79 ustabil livssituasjon
80 karakteravvik
81 langvarige sykehistorie
med både somatiske og psykiske plager
81 søkeren hadde ikke fornyet sitt førerkort
fordi han glemte det
(hvordan går det ann å glemme
'når jeg blir nektet av overgriper)

82 I disse første 5 årene 1982-1986
med denne grusomme hjernevaskende feilbehandling
av mitt "lille" fysiske problem
der alt gikk på å benekte dette
Etter at jeg klarte å komme meg ut av dette grusomme
i 1986
hadde røverne da i sin finurligtet
blitt enig i problemet
for samtidig å forsøke lure på meg
en ødeleggende psykisk diagnose i tillegg ,
som de no i 30 år har forsøkt røvet hele mitt liv med
Og som har vært grunnlaget for hele fellesskapet
som dekker over
med alle sine overgrepsvrier med mot og utifra
dette syk og feil

83 etter dette
søkte jeg etterkvart inn på denne vernede bedriften
i denne byen deres i 1987
Der overgriper i sine papir selvsagt
framstiller at jeg no plutselig
søker arbeid etter deres utspill om uføretrygd
men selvsagt er det omvendt
Jobbet der i flere mnd og ga til kjenne
min normale og store arbeidsevne slik som jeg er
Hadde jo ingen andre problem.
Noe jeg forsøkte å få denne bedriften til å påpeke
min arbeids- situasjon og fungering.
Var og er jo hele vitsen det
Men etter så mange forsøk gir jeg til slutt opp.
Henviser bare til en juridisk instans
I stedet begynner disse å forsøke provosere fram
reakjsoner med forskjellig
Bla ble det byttet ut stoler som var utslitt
der no jeg satt på en som ga meg vond rygg
og skjev sittestilling og ba også om å få en ny en
Der no arbeidsformannen bla
kom med et stilig tynt setetrekk og at jeg no vel var fornøyd
osv osv
Eterkvart såg jeg ingen annen råd
enn å slutte ved denne bedriften
der no disses journal og diagnose med dette
igjen grusomt får ny næring
med en horv av nye vrangframstillinger
Dette er måten det gjøres på
Utifra stadig nye overgrep stadig feil og usannt
drives journal etter journal fram mer og mer innfløkt og vanskelig
Og i sin finurligtet hadde disse først
før jeg sluttet
forandret min attføring
fra attføring under medisinsk behandling til yrkes- messig attføring
Og helt overraskende mistet jeg slik attføringen
og hele livsgrunnlaget da jeg med lettelse sluttet og igjen kom meg utav
Og blir nå fortløpende dratt inn i nye overgrep på et sosialkontor
for å få penger til livsopphold og husleie der jeg bodde.
Som tilslutt klarte å fremme alibiet til huseier
med sin oppsigelse
utifra manglende husleie som disse skulle
og unnlot sende
og som sammen med to nye leietakere
som kom inn på den andre felles hybelen der jeg leide
Som nå begynte å henge opp lapper på min dør
og beskylde meg for
tjuveri bråk og uorden og dreiv dette i 2-3mnd
sammen med dette sosialkontoret
som var noe av det verste jeg har opplevd
Og som igjen ble drevet parallelt
med min søknad om hjelp til norsk pasientforening og en juridisk hjelp
som denne attføringsbedriften hadde henvist til

Og dette er no ett av disses tusen alibi
henvise og skylde på hverandre.
Og via norsk pasienforening og deres advokat Asbøll
som no drev meg inn i 3 års røv og grusomme trenerende overgrep
utifra min situasjon og søknad om hjelp mot
Og da jeg senere ringte norsk pasientforening
legger disse slik de pleier
all skyld på denne advokaten
som no hadde blandet sin advokatpraksis med disses
Og at disse ikke ville ha noe mere med han å gjøre
da han trenerte systemet for å få mere penger utav
som no vedkommende i norsk pasientforening
i kjent overgrepsstil
slik det gusomt ble fremmet
Der denne advokaten i tre år drev sine trenerende overgrep mot meg
før jeg kom meg ut av også dette.
Der alt dette tilslutt no kuliminerer for disse
med huseier
som no sammen med disse på snedig vis slik det ble gjort
fremmer sin opsigelse mot da meg
og slik det blir gjort
driv meg stadig inn i nye overgrep utifra avhengighet
osv osv

Blir no tvunget til å flytte hjem til min far
som hele denne tiden hadde bare rundt seg
og var i disses røveres makt
Og hans sjebne og lidelse er en annen historie
Luret trill rundt av de samme som driv mot meg
Og alle vet jo hva slags sjebne han fikk.
Det er bare å sette igang det
gransking av dødsbo Lur
så finn man fort ut det
Så det sier seg selv at jeg fikk det ikke bedre
Helt til disse, i 1993
i sin kamp og overgrep
tilslutt klarte å fremme en ørliten reakjon og motstand
og alibiet til alle som i lang tid hadde kjempet
og som no fikk sin belønning med
tvangsinnleggelse med påfølgende 20 års forløsning rundt,
tvang og sprøyte
Som no skal dekke over alle overgrep i alle år
Og som etterkvart tilsynelatende blir disses frelse
Der alt tilslutt er tvang og medisin

En medisin
som også er blitt dreve med alle deres overgrepsvrier
Med og uten medisin
med og uten tvang
utifra meg og mitt som alibi for frisk og syk.
Da alt er overgrep og ikke syk blir jo dette hva det er
Der alle hele tiden kjemper desperat for å få til reaksjoner og
motstand som igjen skal være alibiet for tvang og medisin
som igjen skal skjule alle overgrep
og opprettholde overgriper
barnevern politi lege og det øvrige fellesskap
Og i løpet av femten år
har de klart og fremme sint og mitt forsvar 2-3 ganger
som de da kaller psykotisk
som alibi da for deres medisin tvang og sprøyte
som skal dekke over deres feil og overgrep gjennom år
deres egen psykose som de forsøker rette mot meg

Og sammen med dette ekteskapet
som drives mot meg
også spunne syk
med morens sammensatte sykdom
og der jeg i alle år har blitt dreve under sammme kam
med da dette barnevernet
Som de 10 siste årene har dreve fram overgrepene
sammen med sykehus og politi og gitt det øvrige fellesskap
det store overgrep og grunnlag
spunne no ikke bare rundt syk men også barn
Sammen med alt det andre
disse møysommelig over tid
systematisk har opparbeid
for å prøve oppnå sin frelse og terapi
Og jeg som er så glad i barn huff

84 Et av utallige overgrep
fra spesielt den ene fosterheimen
Jeg har vært på byen og handlet
og har vært så heldig å få skyss hjemm
Og som jeg no står og venter på avtalt sted
nede i hoved-gata med mine tunge bæreposer
Mitt førerkort er jo som kjent røvet.
Da ser jeg skapningen på andre siden av veien
fosterheimsmora til den eldste vårt barn
og prøver no å vende meg bort ifra
og gå litt unna
da jeg vet.........
Og selvsagt er meg målet.
-----Hvorfor står jeg der----
----det er dårlig gjort av deg trond, når "barnet" er der inne----
---ja men det kunne jo ikke jeg vite
da må du no heller flytte til en annen by da-----
sier jeg og tar mine bæreposer for å komme unna
------hva slags svar er det----- forsøker no vedkommende
med sin vanlige kvervulere argumentasjon slik ho bruker
og er verdnsmester i dette
argumentere og kvervulere

også under alle våre 2timers samvær
grusomt like trasig
Under hele mitt definitve siste tilmålte 2timers samvær sist
sitter denne
under hele samværet og med hele tiden sine korrigeringer
mot barna
For liksom å slå fast
slik de pleier i mitt åsyn
at her er det ei som kan(alle kan jo dette)
Etter at vi fikk lov til å gå ut en liten tur
alene med barnet
kom vi tilbake
( dette var hos den andre fosterheimen
der denne kom også dit, da de hadde fremmet felles samvær)
Og da vi kom tilbake etter turen
og samværet gikk mot slutten
satte vedkommende inn sine bekjempende støt
Slik de pleier
Alltid mot start eller slutt
For slik å drepe hele oppløftet med hele besøket.
Og setter no inn sitt kvervulerende og nedpsykende mot alt
jeg no forsøker gjøre og si mot slutten
Da jeg ikke hadde smakt på geleen på bordet enda
så tar jeg en liten skål som vi hver hadde fått
bare for litt å smake på den
(alle andre hadde no forlatt rommet)
----du kan ikke ta gele trond
husk på det skal jo være selskap etterpå også.................
Jeg ble no helt tatt på senga
da skapningen helt til no hadde forholdt seg
noenlunde rolig og oppført seg.
Og setter no i gang et helt nedlatende senario mot alt jeg sier.
----skal du dra alt da andreas----- sier jeg til barnet
-----Du skjønner trond, at vi kan ikke vere lenger
enn det er bestemt.......osv osv
og driv no fram sin vante nedlatende nedpsykende kvervulering
og en total overkjørende argumentering
slik ho har lært seg og får lov til
gjennom hele samværet
og no mot slutten
mot alle småe ord og hentydninger jeg no prøver å si
for å få en fin slutt på samværet
Er så vesntlig dette. Slutten
Der jeg hverr gang
går inn i dette med åpent sinn uten å lære
og blir bare stående og stotre fram noen motargumenter
som selvsagt berre preller av på denne godt forberedte
Som i disse åra med samme metode
har opparbeid en finurlig
utidig og kraft og overtak i disse overgrepa
Etter 3- 4 slike utfall
har nå skapningen fått meg på plass slik ho pleier
-ned-
og ikke før har skapningen forsvunnet og dratt med da barnet
uten noe slags farvel.
Og røva slik hele avskjeden også med det andre barnet
som stod og hørte på
Der de hele tiden lurer med det samme alibiet
Jo verre desto bedre
Der denne no returnerte god og mett tilbake til samme "by"
vi no og etterpå må kjøre til .
Både jeg og min datter gråter på heimveien
Da bestemte jeg meg
Aldri mere
Skal jeg og kristin utsettes for dette igjen
De er jo disse kristin no mer eller mindre har komme seg bort ifra
Aldri mere
før disse kriminelle er bort
Fra meg og mine barn og alle andre offer

85 Og alle advokatene som gjennom år
helt ifra starten som min advokat
men som jobber for motparten og overgriper
Er så mange av disse
med alle sine uttallige overgrepsvrier
Skulle en skreve ned alt hadde det neppe blitt plass
I sin vesentlighet og overgrep
med dette forløsende syk feil og usant
Med disse kriminelles store største alibi
------desto verre/innfløkt jo bedre------------


Overgrepa mot meg barn familie hjem og førerkort
Barn savner jeg ikke lenger.Heller ikke mine egne
Røv og overgrep jeg kunne skrevet mye om
gjennom 30 år
Her har jeg bare skreve ned noe
etter at disse i 1989 tvang meg inn i uføretrygd
Og hvordan disse slik opprettholder alle andre
overgrep disse åra spunne rundt feil og syk

5.Kiropraktoren


Før var alltid mitt liv - tresko
Hadde aldri hatt problem utifra det
Men i 1981-82 skulle dette bli forandret

Plutselig hadde den ene treskohælen
blitt slitt , mye mere enn den andre slik
at jeg over et tidsrom ble gående
med en uregelmessighet der
Da jeg ble oppmerksom på dette fikk
jeg fjernet disse treskoa men kroppen
hadde gått i feil stilling over tid
slik at jeg fikk en kraftig lumbago med
grusomme smerter i ryggen da skoene
ble fjernet
Klarte såvidt å gå
Dette hadde no ordna seg over tid men
på denne tiden gikk alle til kiropraktor
også min familie på møre
Så jeg klarte alene som jeg var og
karre meg inn i bilen og kjøre de 30 mila
til møre og prøve å få støtte der

Og løsninga ble kiropraktor som alle disse
andre også gikk til
Fekk no plass hos en Olav Tangen i Molde
den eneste som var ledig
De to første gangene gikk greitt
Han la meg på benken og manipulerte
som det heter, ryggen en gang på hver
side
Så kommer fredagen før helga og den
tredje timen som ble annerledes enn
de to første
Denne gangen manipulerte han ikke
ryggen på vanlig måte men på lyden å
dømme dreide han ryggen med en dreiende
raspelyd
Som alle etterpå sier ikke lar seg gjøre
Og denne gangen bare på den ene siden
han brøt også på den andre siden uten å få det til
og
som skulle forvirre meg lang tid framover
utifra resultatet og vanskene etterpå

Hvordan han brøt den siste gangen
vet jeg ikke men ryggen ble så forverret
at jeg ble totalt skjev
Senere har man konstatert skjevt bekken
og en fot som har blitt markant kortere
Samtidig den siste gangen får jeg med
meg en lapp med 10 nye timer framover

Som jeg selsagt aldri dro til da jeg fikk
høre fra en av min familie at om jeg ble verre
av behandlingen måtte jeg avslutte
Noe jeg gjorde
Mens andre i familien fremmet meg rar
som ikke gikk tilbake
Det vanlige

Ved senere oppmøte til kiropraktor på
levanger gir meg aldri noe svar
Når jeg står er navlen og ryggen dreid til
høyre iforhold til føttene slik at utifra de
opp- levelsene jeg har hatt er ryggen
tydeligvis dreid og ikke vridning som
alle prøver å fremme
Hva med skjevt bekken og en kort fot
Og denne kiropraktoren i molde kunne
man tydeligvis høre at ryggen ble dreid

En stor forskjell på det andre kiropraktorer
gjør med sin manipulering

Dette knekker meg etterhvert totalt fysisk
slik at jeg heller ikke
kan søke arbeid
der disse fysiske overgrepene
har vært grunnlaget for også den psykiske forfølgelse og overgrep
fra å være hundre prosent arbeidsfør og topptrent
blir jeg totalt lammet fysisk
og blir også slik liggende enda mere under alle
som fortløpende slik forsøker å påtvinge meg ...... syk

6.Sykehus barnevern1982 med utgangspunkt i mitt lille fysiske problem
med hele fellesskap psykiatri helsevesen barnevern og politi
og alles bekjempende kamp
for å fremme dette grunnlaget feil usant syk og årsak
i sine overgrep og røv mot alt meg og mitt

Mot meg og mine barn
og alle som er istand til å sjå og forstå
omfang og konsekvenser av sine handlinger
Er no 50 år
Har to gutter på 11og 12 år
som aldri får oppleve sitt
opphav livet
der det sanne trygge god som regel altid er
Og som er hovedmålet for disse bekjempere
i barnevern sykehus og over alt
Har også en fin datter
som også i mange år fikk kjenne og føle
de knugende drepende konfliktfulle barnevernskapningene
med sitt feil syk usant mot forelder og opphav
Et grusomt lite nyansert knep
der alle livspørsmål og problem med og mot barna
som de selv fremmer
blir løst med - pappa er syk pappa er årsak
Der barna da står og opplever anna
og blir revet da mellom oss forelder livet og sant
og alle disse som da opparbeider seg med
en mye større autoritet og makt over barnet
med sitt bekjempende feil syk og usannt.
Da disse kom ut av min datters liv
kom også meir eller mindre alt dette konfliktfulle bort
der ho fikk anna
nyansert og tryggt og riktig inni hode .
Uten da disse bekjempere
Og etterhvert kunne man da se stor forskjell
Selv om selvsagt liv og problem mot meg som forelder
og da barna forsatt opprettholdes
og etterhvert inntensiveres i den terapautiske bekjempelse
Der min datter har dog blitt et fint menneske
med dette respekt det å vere snill
og det å vere istand til og fremme kjærlighet
god trygghet sjå omfang og konsekvenser
Det er jo dette et menneske og forelder skal målast i
og ikke om du har et hundehår på buksa
når du kommer i barnehagen
eller om du har kjøpt is til barnet
to dager etter hverandre
Symptom som grusomt ble fremmet mot meg
i bekjempelsen
Der min datter også har fått alt for mye
av dette konfliktfulle inn i sitt hode
men har mer eller mindre fått orden på alt
utifra sannt og trygg
Og da blir man bare sterkere
I motsetning til de to yngste
som via grusomme overgrep
har havna i fosterheim
og som hele sin barndom har og må lide seg gjennom
det utrygge brutte usanne
konfliktfulle tanke og følelsesmessige fra disse bekjempere
mot da meg og det biologiske opphavet
og hva dette innebærer for
et barn uansett hva overgriper sier.
Vi er ikke dumme
I usa er man klar over dette
der det drives oppsøkende
virksomhet mot det biologiske opphavet
der det dannes
grupper som arbeider med foreldrene med utgangspunkt
-hva kan gjøres -hva hindrer deg i å være -
Her drives det regelrett overgrep
med bekjempelse av foreldre og da barnet
Med sitt feil syk årsak
Og alt anna usant med alle sine alibi
som -til barnets beste-
Selvsagt er det og usannt.
Samtidig i alle år
blir man via advokater som dette barnevernet styrer og eier
hindret juridisk hjelp mot
Selvsagt med det samme syk feil årsak
Der disse etterhvert har blitt verdensmester i å argumentere
der man er dømt til å tape
Og om man slutter å si imot og bare la de stå og grynte
så drives samme mot også dette.
Som avslutning på etterkvart alle sine overgrep
med alle sine etterkvart opparbeide overgrepsvrier
......hundrevis av brev og korrespondanse
gjennom år
fra etterkvart alle overgrepskanter
i min postkasse
spredd til alle i hele samfunnet
med alle disses feil usant og vrangframstillinger
som tilslutt kan avsluttes med - han stilltiende samtykker-
-syk årsak-alvorlig sinnslidende osv
Og driv med dette fram grunnlaget og alibiet til alle andre
med samme overgrep
mot alle senere situasjoner i livet
Så ikke la dere lure inn i disses psykiatri
med dette overgrepsgrunnlaget
Slik at disse får taket på dere
Et trasig tilvære
Det kan gå bra om alt går strykende
men kjem du ut for ett eller anna
blir man liggende under dette og disse
Som med meg da kan disse da røve alt
absolutt alt
til og med papiret du tørker rompa med etter en driting
bokstavlig talt
med da sitt forløsende feil usant og syk
Og begynner dette usanne etterkvart og true disse
som det fortløpende gjør
lager de seg bare nye journaler
nye diagnoser ny argumentasjon
ja til og med nye lover
som selvsagt kun gjelder offeret og ikke disse
Og er kun ute etter opplysninger
de kan ta ut av en sammenheng og styrke sitt syk feil usannt
og sin store store frelsende journal og diagnose
Istedet for hjelp mot har disse dreve sin prosess
som går på å samle opp alt feil og usannt
gjennom tiår og kjører alt inn i sin diagnose
og journal
Og når du da skal søke hjelp mot dette
kan det virke formidabelt vanskelig
En tung sak som de sier
Er en grusom strategi og prosess
de har dreve og driv mot mitt liv
i sitt røv mot alt meg og mitt
Har no i alle år levd blandt disse røvere
Uten familie
Uten barn
Må bare fokusere på anna. Alle kan det
Har store evner ressurser og intresser
som vel over år har mistet sin kraft men dog likevel
Har store kunstneriske anlegg men
dette skal også selsagt røves
Med sin medisin med alle overgrepsvrier også med og mot dette
med eller uten medisin-med eller uten tvang-
Hele tiden med sin - variasjon -og hovedsymptom
utifra hele tiden å få det verst mulig
i sitt forløsende terapi og røv
En medisin som bla også fratar all utfoldelse og feeling
Og tar du ikke disses medisin om de bestemmer seg for det
så har de fullt av andre overgrepskanter de setter inn
for å få sitt røv og terapi også mot dette
Med bla røv og inndragning av også mitt førerkort
Eller røvet av barn og samvær

7.Trygdekontoret

Utfallet mot min trygd, som jeg for 25 år siden
ble tvunget inn i mot min vilje .
Under et besøk hos dette barnevernet
får jeg høre at man får et utvidet barnetillegg,
for å dekke et barnebidrag
og da med mine store utg mot min datter,
som sammen med sin mor bodde100 meter fra min bopel.
Som da resulterte i at jeg nå oppsøkte trygdekontoret
og ville spørre om og finne utav
Som resulterte i deres brev fredagen før påsken 2007,
med sin trussel om tilbakebetaling av 150000 kroner,
for feilaktig utbetalt barnetillegg.
Bruker det slik.Før helger før høgtider.
Der jeg var helt uvitende og kom helt overraskende.
Og via no telefoner og korespondanse
drives det no fram , via 3 saksbehandlere,
en grusom henvisende benektende bekreftende motsigende,
uten å svare og et finurlig overgrepsgrunnlag mot meg.og et helt år framover .Utifra meg som feil
Der de tilslutt gjør sitt lure trekk
Vi deler på feilen.Halve din feil og halve vår feil.
Det blir jo bare enda verre
Uten mulighet til hjelp mot tross min anmeldelse
Der disse tre får sitt forløsende med trekk av
1000kroner hver måned
i flere år framover av min fra før av ubetydelige trygd
Som no resulterer i at jeg har 2000 kroner å leve for
per mnd.
Der 1000 kroner er enormt mye for den som har lite
Oppsøker nødig disse igjen.
Kaster også alle brevene deres da storparten går på dette og å ta
Man forventer jo hjelp når man oppsøker disse
Det må vere mennesker der
Som er i stand til å gi.......hjelpe......arbeid.....
som forstår omfang og konsekvenser
og ikke slike bekjempere utifra sitt eget snevre
Ellers gjør man ikke det
NAV - fint navn, stort, betydelig .
Med enorm terapautisk effekt for disse kjempende
som kun er ute etter hatten til folk
Det er det eneste som betyr noe og det eneste
de har oppi hodet og grunnlaget for den holdninga
disse har i utgangspunktet og som de møter folk med.
Å få sin terapi med å ta - bekjempe.
Sammen med navnet-NAV
Da er de forløst i sin vesentlighet og sjukdom .
Så om en får innvilget trygd så må en ikke tro
att den tilhører deg .
Nei den tilhører psykopaten på trygdekontoret
som når som helst uten lov og dom kan tilegne seg denne.
Der de i forkant driv fram sitt alibi
alltid med klientene som skurken.
Slik blir vi og matet med i massemedia.
For at disse skal få sin terapi i å røve hatten fra folk.
Der de samtidig skaper nye lover som de hytter med om man
fosøker forsvar mot hatterøvet
Selv om det finnes 1000 andre lover igjen for å hjelpe .
Som igjen står
over disse andre lovene de hytter med i overgrepa
Også bla menneskerettighetene som alle ALLE lover også er
underlagt
Så det hjelper røver lite dette med lov og truing
Det det går på er holdninga i utgangspunktet
Eller enkelt sagt-om røver er syk eller ikke-

Har overtrekkt kreditkortet med 10.000
over lang tid, som en konsekvens av disses mnd.lige
1000 kroners trekk utifra da sitt- feeeeiill - i utgangspunktet
og påfølgende laaaaaange kamp, som beskreve over

Etterkvart forsøker søke grunnstønad
og ber ettertrykkelig om å få tilsendt -grunnstønadsskjema-
Og det vanlige -feeeiil- får tilsendt hjelpestønadsskjema
Og det vanlige på fredag mot helg
og laaaaang kamp

Gler meg no til skattepengene kommer....10.000 kroner
akkurat nok til å dekke kredittkortovertrekket
Ja dere hører riktig 10.000kroner......meg
men hvorfor kommer ikke pengene mine mon tro?
En lite uro blir tent
Ringer til denne kommunen......får kontakt
med etterfølgende lang fomling rasling stillhet
men du hører skapningen er der
Det går kaldt nedover ryggen på meg
Har vi ikke vært borti dette før
Ett dårlig tegn
Så endelig etter mye rasling og fomling
hører jeg noe gamelt evneveikt
som om han vil nyte hver en bokstav ,idet han
drøvtyggende laaangsomt med et enormt tillfredstillende
undrende tonefall saaakte draaar fram orda
-statensinnkrevingssentral....Nav ?-

-skal jeg sende det til deg-nei du vil ikke ha det nei-
osvjeg legger bare på
Trygdekontorpaten hadde visst vært der før meg
og rappet pengene
Uten forvarsel eller anna hjelpende løsninger
i sitt hesblæsandes røv for å få det verst mulig da
Dette er jo det vanlige hovedsymtomet til disse
jo verre desto mer vesenlig

uten mat og penger . nok en trivelig sommer

Senere sender jeg søknad omkring økononmisk
bistand med dokumentasjon
Og etter laaaang venting får jeg svaret

-han sier at han........
-videre sier han at han.......

Der brevet er skrevet i tredjeperson
omkring meg til meg
med selvsagt disses avslagSender en oppmuntrende sms til min nærmeste familie
på møre
med da sitt påfølgende tomme svar og etterpå sitt standard
-en ellers da?-
Der jeg blir fristet da til å berette litt om dette over
-blakk uten mat-
Og som vanlig er det dette dalten venter på
Møter alle problemene som blir dreve mot meg, som de i alle år
har vært en del av , med sin korte avstumpete
avsluttende standard melding tilbake
-ja det er et rart system-
Og legger til @ tegnet
Som bla assosierer til data og denne blogg
som beskriv deres gris
og som jeg litt tidligere hadde brukt som motpress
over sms,
mot disses
Og som de etterkvart driv og truer med og alibiet for
ikke å ha noe kontakt med meg
som de likevel aldri har hatt untatt i overgrepa

Noe å hente der var det ikke denne gangen heller
Lærer visst aldri jeg
Men disse er jo hele tiden ,først frampå
utifra noe, meg og mitt-
og idet jeg tilnærmer, drives dette mot meg
Er noe snevert svineri

og også denne -system-frasen- som de har tilegnet
og brukt gjennom 25 år

Der alt meg og mitt etterkvart disses syk
Der alle har gjennom år lura fram sine
småe terapautiske detaljer opparbeid finurlig i røvet
gjennom år mot alt meg og mitt
Og slik får sin livskraft
i sitt snevre og sin vesenlighet

10 Sykehus og politi


Overgrep gjennom 25 år
Mot alle dager en eller annen form
psykisk og fysisk som drives og har blitt
dreve mot meg også i denne byen deres
Lang historie
Da jeg uheldigvis ingen våpen har
intet forsvar mot
Denne dagen tar jeg med
det eneste jeg har
i mitt siste forsvar mot disse overgripere
som jeg vet står klar med sitt
opparbeidede ved hver utetur

-En kniv-

- provoser og skremm og røvarn
kjem hjemm -
har jeg over tid lært
Samtidig vet man at røver'n vet
alle mine trekk og handlinger
så hvis jeg gjør et mottrekk
forsvarshandling
så vet disse det nesten før meg
og gjør det på denne måten
at de først provoserer fram en
situasjon
uansett hvor liten og ubetydelig
bare for da å gi alibi for politiet
som da settes inn
slik også denne dag
Der alle mine minste handlinger og ytringer
blir overvåket av disse
som i alle år
har gjort det enkelt i
forfølgelse og overgrep

Etter å ha komme meg over
seng dør og bru
med den kvite bilen sigandes forbi mot utgang
som jeg da vet blir det gjentagende faste elementet
mot den turen som er dreve over år
på forskjellige opparbeidende systematiske måter,
går retningen mot nav
der jeg skal forsøke levere inn
min søknad om økonomisk bistand
utifra
Men så langt kommer jeg aldri

Etter å ha sett feil på klokka
har kontoret enda ikke åpnet
og idet jeg nærmer meg kontoret
kommer selsagt en ny kvit bil sigandes forbi
samme som mot min utgang hjemme
Dette er fast
Der denne blir provosert av at jeg står og
filmer med ett medbrakt kamera og vil
ut og argumentere og lage konflikt
slik de har gjort i alle år
med meg som syk
Fortløpende overgrep
kvar dag over år på forskjellige vis og
opparbeidde måter
Der jeg no provoserende
går mot denne med mitt videokamera
som med sitt -javel-
driv tilbake inn i bilen og kjører
Og dette er denne frembrakte situasjonen
som beskreve
disse no fremmer
som skal gi politiet alibi for å gå til
aksjon

I mellomtiden går jeg en tur mot
torget til kontoret har åpnet
Og der nede kommer det en
politibil sigandes opp på siden
Ut kommer skapningen og vil ha
navn og adresse
Og jeg skjønner strakst det var
denne først framskapte situasjonen
der vedkommende ikke tålte mitt
videokamera
Hva med alle turistene som kommer
med sine videokameraer
Skal man sette politi også på disse
Dette er folk med psykoser
Og alt dette er for å provosere fram
reaksjoner mot min medbrakte kniv
som disse hele tiden vet om
i sine overgrep mot mitt liv

Der jeg ber han om å gå ned på
kontoret sitt og finne fram mine
anmeldelser og bla min anmeldelse
fra 28 aug 2003 på 60 sider som
noe uferdig bearbeid beskriv
disse helhetlige overgrepene
mot mitt liv
Hva gjelder anmeldelsen da , vil
vedkommende vite
-Du må ikke komme på gata og
stoppe meg og spørre hva an-
meldelsen dreier seg om , sier jeg
Gå heller ned på kontoret ditt
og finn utav-

Der vedkommende forsvinner

Jeg går no omsider tilbake til nav
for å se om kontoret er åpnet
Og idet jeg nærmer meg kommer
politibilen igjen sigandes opp på
siden og der no to skapninger
kommer ut og vil ha meg med i
sin storbil
Som jeg setter meg i mot
........selvsagt , etter år med
overgrep fra disse

Der disse no begynner med sin faste
truende adferd for å få det slik
de vil
På denne tida hadde djevlene dreve
fram et årelangt overgrep,
konflikt og tvist fra nav,
på den finurlige måten
det ble dreve fram på fra starten
og som hadde
ført meg i et grusomt økonomisk uføre
og som i over ett år hadde vært
grunnlaget for alle andre røv og overgrep
slik de pleier
Alltid et stor grunnlagskonflikt
de driv sitt røv og overgrep utifra

Der de no fremmer dette politiet
akkurat den dagen jeg hadde tatt med
denne kniven
Det er som de vet
Og gjennom sine finurlige overgrep
slik det drives over år
på sitt grusomme mentale nivå
kan disse få den mest normale menneske
ut av fatning vred og sint
Og dette klarer disse denne gang

Der jeg nå drar fram denne kniven
jeg forutant hadde tatt med
og pælmer den
etter den ene som hadde lagt på
sprang medan den andre på en
flåklypa lignende positur forsøker
spraye pepperspray i mitt ansikt
Der jeg resignerer går inn i bilen
med en siste pepperspraysky
etter meg
der disse to kommer til og låser

Uten fengsel og rettergang
blir jeg som vanlig først kastet med
handjern i deres celle
en lege kommer for å prate
der jeg vet det er den samme overgriper
og orker ikke mere av deres overgrep
etterpå går turen til psykiatrisk og lukket avdeling

Der denne lege Nils Dahl
som har vært hoved i alle overgrep
mot meg i 25 år
står nå klar med sin guttegjeng
med seng og remmer
uten antydning til anna
Er heller ikke intressert i anna
Alle deres overgrep og feil gjennom år
har påført de en psykose
som de forsøker tillegge meg
med sine trusler
tvang og medisin
Som også da skal dekke over
deres store trussel og
feilbehandling av mitt fysiske problem
fra 1983- 87
der et helt sykehus nesten tok livet av meg
og som med sin grusomme usanne vrangframstillende historikk
etterpå la hele grunnlaget for
alle overgrep senere
Som i alle år også har fjernet
alle mine rettigheter

Ved nå å fremme politiet mot min kniv
slik det ble gjort
prøver de så å få sin livslange
tvang og medikasjon mot meg
som de har truet med i etterkant
en injeksjon
Som igjen skal forsøke skjule og opprettholde alle overgrep
gjennom år og opprettholde overgriper
denne injeksjonen er ALT de har oppe i sitt hode
og deres frelse

Denne sprøyta med en enorm terapautisk effekt
for disse
Langt mere enn feks en pistol
Oppnår tortur på alle livets områder
og situasjoner
med en grusom nedpsykende effekt
Skjønner godt hvorfor dette etterhvert
deres eneste tanke
Med alt sitt opparbeide hat
kjem ut i form av å true sine
utvalgte offer med denne sprøyta
De driver ikke overgrep med forskjellige våpen
som i andre land
som de er så ivrige etter å påpeke ,
men med sin injeksjon
De mentalt evnesveikes våpen
Og skjuler alt da dette bak at offeret skal være
syk