lørdag 7. mars 2009

4.Symtomene


I sin vesentlighet og sykdom i
sin desperate bekjempende verden
Der de bruker psykiatrien til å bekjempe en stakkar
med en grusom vrangframstilling
av alle verb alle ytringer og handlinger
hele verden rundt
dette ene lille årsak og problem
som skal bekjempes


1 nevrosa depressiva
2 karakter neurose med paranoide vrangforestillinger
3 disardo personalitis typus schizoiders
4 paranoid psykose
5 Vedlegger og vektlegger et brev
skreve av meg der jeg skal beskrive mine plager.
Der jeg selvsagt først får beskjed
om helt å sjå bort ifra mitt problem
6 alkoholproblem
6 kroninsk alvorlig sinnslidelse
6 psykotiske gjennombrudd
6 Sykdomsinnsikten er som alltid helt fraværende
7 alkoholiker
8 Mine foreldre skal være årsak
til min selvmutilerende adferd for å protestere
uten å vere klar over hva
9 sexualangstproblem
10 min gode form var et vendepunkt
etter den sterke emosjonelle reaksjonen med henne
11 forholdet forandret seg fra et sexualangstproblem
til et kameratslig forhold
12 en betydelig belastning-tok et endelig farvel med henne osv osv
13 -etter min mening er det ikke mulig å påvise feilbehandling
som den eneste årsak til klientens plager(psyk)--
Blir så grusomt feil når jeg ikke har slike plager)
14 han har en karakternevrose og en personlighet av borderlinetype
med alkoholproblem og tentens til å skjære seg opp
15 -da han fikk høre min mening-forlot han kontoret osv osv
16 alvorlig kronisk sinnslidelse
17 psykisk ustabil
18 klar psykose
19 avvisende
20 mistenksom
21 tenkningsforstyrrelser
personlighetsavvik

forut for innleggelse hadde pasienten selvpåført seg fractur
av en ryggtagg på halsvirvel c 7
(dette var et av mange
grusomme overgrep fra visse personer ved dette
steinkjer politikammer da jeg
til slutt forsøkte å få hjelp der mot denne massive
feilbehandlingen .
Der disse møtte dette med enda verre
både psykisk og grusomme fysiske overgrep

-hyppige skifte i jobb
-angst
-kontrolltap
-mindreverdighetsfølelse22 vi har forsøkt å oppnå kontakt
men ikke lyktes
Det er da svært vanskelig å ivareta deres intresser
23 jeg kan ikke bidra hvis du ikke samarbeider
24 jeg har fått melding om
at De ikke har fulgt opp Deres medisinprogram
25dette bekymrer barnevernet
26--- mitt råd til Dem nå
ta kontakt med sykehuset
og gjennomføre deres medisinering og følge opp denne
etter behandlende leges anvisning----

Der samme advokat sammen med en annen fra samme firma
noen mnd tidligere
via politi og to psyk sykepleiere som først overfaller
heimen og sperrer meg inne på lukket avdeling noen dager
For så å slå til når jeg sårbar ble sluppet fri igjen
først med trussel om rettsak fra morfamilie
og tilslutt en finurlig forløsning press og overgrep
fra denne advokaten som slik tvinger meg
til å fraskrive meg omsorgen for min datter
mot da denne morfamilie
Og som vanlig da
med brevet sitt og sluttforløsning i min postkasse
med sitt alibi syk
og alle vrangframstillingene som alltid er sluttseansen
i etthvert overgrep
Og via fylkesnemd med også
sine feilframstillinger som
--de har inngått forlik--
Der denne morfamilien i alle år
kvart enkelt medlem med jevne mellomrom
med alle sine utfall og overgrep
der de bla har kjempet til seg
med alle andres hjelp
full kontroll styrelse og kontakt med og mot mine barn
og også forsøkt ødelagt mine barn med sitt usant og syk
på da min bekostning
Og utifra dette syk og usant
og alle disses store og små problem,
bevisst grusomt har drevet og driv
og innvolverer min datter for å oppnå fordeler og kontroll
Hele tiden på min bekostning
Der barnevernet igjen bruker dette og disse igjen
for å røve resten
Sammen er de dynamitt mot mitt liv.
Og mine barn
Der morens sammensatte sjukdomsbilde
som i alle år har vært et annet av disses mange alibi
som de bevisst har brukt og bruker
i overgrepa mot meg
og fremmet alt hennes syk også mot meg
og under samme kam.
Og som har vært barnevernets hovedknep i alle år
for å fjerne barna fra meg
Der mor og hennes familie og disses overgrep gjennom år
har vært ett av hovedgrunnlaget for
alle andre overgrep mot mitt liv og mine barn
Hele tiden på min bekostning

27 --kuttet ut arbeidet og gikk deretter på fylla---
28 nesetraumer
29 nektet psykoterapi
30 selvmordsforsøk
(der mine kuttinger i håndleddet
etterkvart ble mitt symtom protest og rop om hjelp
i den massive overgrep og feilbehandlingen
mot meg og mitt problem
31 ---dette var ett spill mellom meg og sykehuset---
driv overlegen mot meg
og at dette gjorde jeg kun for att jeg skulle få viljen min
32 --var et mentalt problem så lenge jeg kuttet meg--osv osv
33 --klarer ikke å angi hva jeg vil ha gjort med nesa i ord----
34---store komplekser pga nesa, hvor inngrepet skal utføres---
(legg merke til den grusomme finurlige ordvalget
med og mot sitt syk)
----legen hadde spurd meg om jeg ville fjerne ett arr på nesen
men jeg hadde nektet----(det var jo dette jeg søkte hjelp for)
35 ---en syndebukkrolle for meg hjemme
(et av alibiene for reakjonene under feilbehandlingen )
og har i alle år satt familien opp imot hverandre
også da som alibi og årsak
Der hele min øvrige familie etterkvart i disse åra
har blitt "forfremmet" i dette ,
i motsettning til da meg
og i sitt fastlåste lojale mønster og
holdninger med overgriper
drives da også disse mot meg og på min bekostning

Det er en ytring fra en av min familie
som tydelig gir til kjenne og sier enormt mye -hva-
om jeg forsøker kontakt eller ringe
----det er opp til deg selv
trur du noen kommer og hjelper deg da-------
Det virker som det er
også en av disse som til enhvertid
har som oppgave å drive griset mot meg ved en hver anledning
Har fjernet storparten også av denne kontakten i mitt liv
og ser ikke bort fra at resten forsvinn i nærstående framtid

36 tilbaketrukkenhet innadvendt isolasjon
37 forvrengt virkelighetsoppfatning
38 manglende innsikt i egen sykdom
(som har vært hovedsymtomet
til røver i mange år om jeg forsøker si noe)
eller bare---vi ser det ikke sånn---
39 innadvendt
(hele tiden selvsagt er alle røvers verb
den rake motsetningen av meg
for hele tiden få det verst mulig
hele tiden få mest mulig feil og utidig ut av alt)

40
5juni 01 kl11.15
en skapning ,"lege" trenger seg inn i mitt hjem
--sier han er sendt av kommunelegen
der det vel er barnevernet som har ytret-----sier han
men er liksom ikke sikker
hvorfor?
--de tror du er begynt å bli syk igjen--ytrer han videre
skal no finne ut om jeg er syk
---er barnevernet ute etter meg---
---hva har jeg blitt presset av----
---har vi problemer i familien----
---synes noen jeg er unormal der---
---er du mest inne---osv osv
Der han ytrer tilslutt
at han er beroliget og at han ikke finner noe som tilsier innleggelse
Og da slik de bruker
der de neste dag angriper dør og hjem
med "politi" og "sykepleiere" med brekkjern og sin walkie talkie
med hele nabolaget som tilskuere
med en av røverne som holder vakt mot bakdøra
for liksom å avskjære den fluktvegen
for denne flukttrengte forbryteren
som sammen med sin hund
står inni stua og opplever dette dramaet
som utspilles fra disse sinnsyke utenfor

Så går ferden til lukket avdeling
der da disse takker hverandre kameratslig for aksjonen
med da beskjed til meg at
---regningen for døra var det bare og sende til oss---
Og som regel er disse forløsningene alltid mot helger eller høgtider.
Slik også denne gang
Får et rom og etterkvart kommer
en ny skapning inn på mitt rom og kan ytre
at han kommer tilbake over helgen
og da skal han vite alle mine tanker.
Etterkvart overser man jo slike
men på det tidspunktet følte jeg stort ubehag med dette
Ble rett og slett liggende protestfullt lei meg i sengen
helt til mandagen kom
med hovedforløsningen til disse 4-5 hovedrøvere i dette overgrepet
No kommer først tre humrende skapninger
busende inn på rommet igjen
der jeg forsatt ligger i sengen
(kaller seg kontrollkommisjon)
Der den ene slenger ut
---er det du som kjører lastebil----
Skriver ingenting om det
men der lastebilbetydningen i disse årene,
har røverne grusomt finurlig brukt
i sine overgrepsvrier mot mitt liv,
etter att fosterheimsfaren til det yngste fosterheimsbarnet
plutselig døde i en lastebilulykke og i sin lastbil
Ikke bare lastebiler men også øvrige bla
sine syke og politibiler
I starten
før kvart slik overgrep mot heim tvangsinnleggelse fest
og forløsning, satte alltid naboen
sin sykebil på min oppmerkede parkplass noen dager før .
Eller fremmer sine andre opparbeide sykeeffekter
før det psykiatriske overfall og overgrep
Dette opparbeide som drives utifra disse deres konflikter
mot mitt liv
drives så kontinuerlig systematisk mot forskjellige
overgrepssteder
og situasjoner som røverne gjennom år systematisk
opparbeider
Også med mot rundt mitt hjem.
Slik fremmer no også (utifra en helhet jeg lite gir til kjenne) disse
inne på dette rommet på mitt sykehus slik det ble gjort.
Og utifra at jeg vet hva disse har gjort før og står for
og hva slag det er
blir jeg bare stilltiende liggende i sengen
---vil du ikke ha hjelp,nei da har vi ingenting her å gjøre---
ytret dette
før de humrende forlater rommet
Så kommer hovedrøver inn med en hjelper
der alt kuliminerer i tvang og sprøyte
Alle blir no rolig og jeg får dra hjem

Ett annet psykiatrisk overfall på samme viset
får jeg dra hjem samme dag
og det er med blandede følelser jeg nå skal
hente andreas i barnehagen
Idet jeg no skal hente andreas hjem
oppdager jeg en av overgriperne
i dette levanger barnevern
som no har rigga seg til i nærheten
og blir stående og overstyre mine handlinger
idet ho holder utkikk og står og snakker med "bestyreren"
Vel hjemme har no denne skapningen fulgt etter oss
og da vi skal sette oss ved bordet og spise vår middag
trenger denne seg inn i heimen
og iløpet av 15 minutter står ho ved
middagsbordet og forsøker
slik de har lært seg
med komentarer og holdninger og presse opp til motstand
Dette er faste symtom.
Går på stuen ser overalt omkring
og kommer tilbake og fotsetter med å forsøke presse til motstand
Som de kjempende klarer av og til
Slik også no der jeg til slutt ba ho komme uten dette psykiatriske overgrepet
og snakke med meg jevnbyrdig, et eller anna.
Dette var det hun hadde ventet på
-----vi lar det bli med det--
ytret ho før ho henvendte seg til andreas
med tre ganger -hadetbra.
Som disse også så finurlig har opparbeid
og systematisk har dreve i
sine overgrep og forløsninger mot mitt liv
Det verste tortur og forløsende var no foreløpig over

41 vanskelig å generalisere
42 sliten
43deprimert
(alt dette hadde det jo vært god grunn til
men det blir jo så alvorligt og meningsløst
når jeg ikke er og var slik -
det eneste de har klart etter iherdig innsats noen ganger
å få fram irritert og det er jo svært forløsende for disse )

-somatisk bekymring-

-en del av kroppen er forandret- ( Merk vrangframstillingen
og ordvalget som kun er deres og som de driv mot meg
utifra deres diagnose.)


44 lite flink til å prate og gi forklaringer rettlede
45 liten toleranse og evne
46 usikker
47 flere bekymringsmeldinger(stadig nye fine overgrep og ord)
48 mangeårig psykiatrisk sykehistorie
49 psykotiske tilstand
50 symtomfattig
51 hallusinasjoner
52 han vil profittere på medisinering,hvorfor han tvangsbehandles
53 svekket omsorgsevne
54 han benekter at han er syk
55 han kan ikke forstå at barna kan se han er syk
56 slapp og trett
57 uten nettverk og bistand ( hva skal man si)
58 begrensninger med å vere en aktiv og stimulerende rolle.
59 barnas helse og utvikling kan bli alvorlig skadd
60 Overfallene på min heim via dette politi alltid på verste tidspunkt,
på bla barnas gebursdager osv altid for å få mest mulig forløsning
og tortur utav .Det er det ,alt hele tida dreier seg om
61 ambivalent
62 frustrert trassig
63 sint agressiv fiendtlig
64 har erklært sykehuset som fiende
65 uten medisin--ustabil forverring
med medisin---snill og omsorgsfull far
66 issolert tilbaketrukket (det er jo det overgriper forsøker
oppnå )
67 passiv initiativløs
68 tok ikke telefonen
69 besvarte ikke brev
70 nektet noen å komme inn i sitt hjem
71 pratet ikke med barna
72 beskjeden sosial kontakt (som disse slik samtidig forsøker røve)
73 ga ikke barna opplevelser
74 alvorlig mangel i kontakt og trygghet
75 tvil om far i tvangsmedisinert tilstand vil ta initiativ gi informasjon
og beskytte gutten på arenaer i livet
76 usikker og ambivalent ovenfor komplekse problemstillinger
77 liten tolleranse for å oppleve økende krav til mellom-
menneskelig kontaktevne
78 frustrasjon medfører at han trekker seg tilbake
79 ustabil livssituasjon
80 karakteravvik
81 langvarige sykehistorie
med både somatiske og psykiske plager
81 søkeren hadde ikke fornyet sitt førerkort
fordi han glemte det
(hvordan går det ann å glemme
'når jeg blir nektet av overgriper)

82 I disse første 5 årene 1982-1986
med denne grusomme hjernevaskende feilbehandling
av mitt "lille" fysiske problem
der alt gikk på å benekte dette
Etter at jeg klarte å komme meg ut av dette grusomme
i 1986
hadde røverne da i sin finurligtet
blitt enig i problemet
for samtidig å forsøke lure på meg
en ødeleggende psykisk diagnose i tillegg ,
som de no i 30 år har forsøkt røvet hele mitt liv med
Og som har vært grunnlaget for hele fellesskapet
som dekker over
med alle sine overgrepsvrier med mot og utifra
dette syk og feil

83 etter dette
søkte jeg etterkvart inn på denne vernede bedriften
i denne byen deres i 1987
Der overgriper i sine papir selvsagt
framstiller at jeg no plutselig
søker arbeid etter deres utspill om uføretrygd
men selvsagt er det omvendt
Jobbet der i flere mnd og ga til kjenne
min normale og store arbeidsevne slik som jeg er
Hadde jo ingen andre problem.
Noe jeg forsøkte å få denne bedriften til å påpeke
min arbeids- situasjon og fungering.
Var og er jo hele vitsen det
Men etter så mange forsøk gir jeg til slutt opp.
Henviser bare til en juridisk instans
I stedet begynner disse å forsøke provosere fram
reakjsoner med forskjellig
Bla ble det byttet ut stoler som var utslitt
der no jeg satt på en som ga meg vond rygg
og skjev sittestilling og ba også om å få en ny en
Der no arbeidsformannen bla
kom med et stilig tynt setetrekk og at jeg no vel var fornøyd
osv osv
Eterkvart såg jeg ingen annen råd
enn å slutte ved denne bedriften
der no disses journal og diagnose med dette
igjen grusomt får ny næring
med en horv av nye vrangframstillinger
Dette er måten det gjøres på
Utifra stadig nye overgrep stadig feil og usannt
drives journal etter journal fram mer og mer innfløkt og vanskelig
Og i sin finurligtet hadde disse først
før jeg sluttet
forandret min attføring
fra attføring under medisinsk behandling til yrkes- messig attføring
Og helt overraskende mistet jeg slik attføringen
og hele livsgrunnlaget da jeg med lettelse sluttet og igjen kom meg utav
Og blir nå fortløpende dratt inn i nye overgrep på et sosialkontor
for å få penger til livsopphold og husleie der jeg bodde.
Som tilslutt klarte å fremme alibiet til huseier
med sin oppsigelse
utifra manglende husleie som disse skulle
og unnlot sende
og som sammen med to nye leietakere
som kom inn på den andre felles hybelen der jeg leide
Som nå begynte å henge opp lapper på min dør
og beskylde meg for
tjuveri bråk og uorden og dreiv dette i 2-3mnd
sammen med dette sosialkontoret
som var noe av det verste jeg har opplevd
Og som igjen ble drevet parallelt
med min søknad om hjelp til norsk pasientforening og en juridisk hjelp
som denne attføringsbedriften hadde henvist til

Og dette er no ett av disses tusen alibi
henvise og skylde på hverandre.
Og via norsk pasienforening og deres advokat Asbøll
som no drev meg inn i 3 års røv og grusomme trenerende overgrep
utifra min situasjon og søknad om hjelp mot
Og da jeg senere ringte norsk pasientforening
legger disse slik de pleier
all skyld på denne advokaten
som no hadde blandet sin advokatpraksis med disses
Og at disse ikke ville ha noe mere med han å gjøre
da han trenerte systemet for å få mere penger utav
som no vedkommende i norsk pasientforening
i kjent overgrepsstil
slik det gusomt ble fremmet
Der denne advokaten i tre år drev sine trenerende overgrep mot meg
før jeg kom meg ut av også dette.
Der alt dette tilslutt no kuliminerer for disse
med huseier
som no sammen med disse på snedig vis slik det ble gjort
fremmer sin opsigelse mot da meg
og slik det blir gjort
driv meg stadig inn i nye overgrep utifra avhengighet
osv osv

Blir no tvunget til å flytte hjem til min far
som hele denne tiden hadde bare rundt seg
og var i disses røveres makt
Og hans sjebne og lidelse er en annen historie
Luret trill rundt av de samme som driv mot meg
Og alle vet jo hva slags sjebne han fikk.
Det er bare å sette igang det
gransking av dødsbo Lur
så finn man fort ut det
Så det sier seg selv at jeg fikk det ikke bedre
Helt til disse, i 1993
i sin kamp og overgrep
tilslutt klarte å fremme en ørliten reakjon og motstand
og alibiet til alle som i lang tid hadde kjempet
og som no fikk sin belønning med
tvangsinnleggelse med påfølgende 20 års forløsning rundt,
tvang og sprøyte
Som no skal dekke over alle overgrep i alle år
Og som etterkvart tilsynelatende blir disses frelse
Der alt tilslutt er tvang og medisin

En medisin
som også er blitt dreve med alle deres overgrepsvrier
Med og uten medisin
med og uten tvang
utifra meg og mitt som alibi for frisk og syk.
Da alt er overgrep og ikke syk blir jo dette hva det er
Der alle hele tiden kjemper desperat for å få til reaksjoner og
motstand som igjen skal være alibiet for tvang og medisin
som igjen skal skjule alle overgrep
og opprettholde overgriper
barnevern politi lege og det øvrige fellesskap
Og i løpet av femten år
har de klart og fremme sint og mitt forsvar 2-3 ganger
som de da kaller psykotisk
som alibi da for deres medisin tvang og sprøyte
som skal dekke over deres feil og overgrep gjennom år
deres egen psykose som de forsøker rette mot meg

Og sammen med dette ekteskapet
som drives mot meg
også spunne syk
med morens sammensatte sykdom
og der jeg i alle år har blitt dreve under sammme kam
med da dette barnevernet
Som de 10 siste årene har dreve fram overgrepene
sammen med sykehus og politi og gitt det øvrige fellesskap
det store overgrep og grunnlag
spunne no ikke bare rundt syk men også barn
Sammen med alt det andre
disse møysommelig over tid
systematisk har opparbeid
for å prøve oppnå sin frelse og terapi
Og jeg som er så glad i barn huff

84 Et av utallige overgrep
fra spesielt den ene fosterheimen
Jeg har vært på byen og handlet
og har vært så heldig å få skyss hjemm
Og som jeg no står og venter på avtalt sted
nede i hoved-gata med mine tunge bæreposer
Mitt førerkort er jo som kjent røvet.
Da ser jeg skapningen på andre siden av veien
fosterheimsmora til den eldste vårt barn
og prøver no å vende meg bort ifra
og gå litt unna
da jeg vet.........
Og selvsagt er meg målet.
-----Hvorfor står jeg der----
----det er dårlig gjort av deg trond, når "barnet" er der inne----
---ja men det kunne jo ikke jeg vite
da må du no heller flytte til en annen by da-----
sier jeg og tar mine bæreposer for å komme unna
------hva slags svar er det----- forsøker no vedkommende
med sin vanlige kvervulere argumentasjon slik ho bruker
og er verdnsmester i dette
argumentere og kvervulere

også under alle våre 2timers samvær
grusomt like trasig
Under hele mitt definitve siste tilmålte 2timers samvær sist
sitter denne
under hele samværet og med hele tiden sine korrigeringer
mot barna
For liksom å slå fast
slik de pleier i mitt åsyn
at her er det ei som kan(alle kan jo dette)
Etter at vi fikk lov til å gå ut en liten tur
alene med barnet
kom vi tilbake
( dette var hos den andre fosterheimen
der denne kom også dit, da de hadde fremmet felles samvær)
Og da vi kom tilbake etter turen
og samværet gikk mot slutten
satte vedkommende inn sine bekjempende støt
Slik de pleier
Alltid mot start eller slutt
For slik å drepe hele oppløftet med hele besøket.
Og setter no inn sitt kvervulerende og nedpsykende mot alt
jeg no forsøker gjøre og si mot slutten
Da jeg ikke hadde smakt på geleen på bordet enda
så tar jeg en liten skål som vi hver hadde fått
bare for litt å smake på den
(alle andre hadde no forlatt rommet)
----du kan ikke ta gele trond
husk på det skal jo være selskap etterpå også.................
Jeg ble no helt tatt på senga
da skapningen helt til no hadde forholdt seg
noenlunde rolig og oppført seg.
Og setter no i gang et helt nedlatende senario mot alt jeg sier.
----skal du dra alt da andreas----- sier jeg til barnet
-----Du skjønner trond, at vi kan ikke vere lenger
enn det er bestemt.......osv osv
og driv no fram sin vante nedlatende nedpsykende kvervulering
og en total overkjørende argumentering
slik ho har lært seg og får lov til
gjennom hele samværet
og no mot slutten
mot alle småe ord og hentydninger jeg no prøver å si
for å få en fin slutt på samværet
Er så vesntlig dette. Slutten
Der jeg hverr gang
går inn i dette med åpent sinn uten å lære
og blir bare stående og stotre fram noen motargumenter
som selvsagt berre preller av på denne godt forberedte
Som i disse åra med samme metode
har opparbeid en finurlig
utidig og kraft og overtak i disse overgrepa
Etter 3- 4 slike utfall
har nå skapningen fått meg på plass slik ho pleier
-ned-
og ikke før har skapningen forsvunnet og dratt med da barnet
uten noe slags farvel.
Og røva slik hele avskjeden også med det andre barnet
som stod og hørte på
Der de hele tiden lurer med det samme alibiet
Jo verre desto bedre
Der denne no returnerte god og mett tilbake til samme "by"
vi no og etterpå må kjøre til .
Både jeg og min datter gråter på heimveien
Da bestemte jeg meg
Aldri mere
Skal jeg og kristin utsettes for dette igjen
De er jo disse kristin no mer eller mindre har komme seg bort ifra
Aldri mere
før disse kriminelle er bort
Fra meg og mine barn og alle andre offer

85 Og alle advokatene som gjennom år
helt ifra starten som min advokat
men som jobber for motparten og overgriper
Er så mange av disse
med alle sine uttallige overgrepsvrier
Skulle en skreve ned alt hadde det neppe blitt plass
I sin vesentlighet og overgrep
med dette forløsende syk feil og usant
Med disse kriminelles store største alibi
------desto verre/innfløkt jo bedre------------


Overgrepa mot meg barn familie hjem og førerkort
Barn savner jeg ikke lenger.Heller ikke mine egne
Røv og overgrep jeg kunne skrevet mye om
gjennom 30 år
Her har jeg bare skreve ned noe
etter at disse i 1989 tvang meg inn i uføretrygd
Og hvordan disse slik opprettholder alle andre
overgrep disse åra spunne rundt feil og syk

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar